Bankacılık sektöründe çalışan sayısı azaldı

Türkiye Bankalar Birliği’nden yapılan açıklamaya bakarak, Çalışan sayısı bire bir önceki çeyreğe bakarak 248 gönül, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 981 gönül azaldı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Müteharrik sayısı sabık yılın bir dönemine bakarak mevduat bankalarında 1.488 güç azalmış, kalkınma ve envestisman bankalarında ise 507 birey artmıştır.

Cinsiyet ve Yetişek Durumuna Göre Çalışan Sayısı

Bankacılık sektöründe eş müteharrik oranı yüzde 50,5, eş etkin oranı ise yüzde 49,5’tir.

Mart 2022 itibariyle çalışanların yüzdelik 78’i yükseköğretim kurumları mezunu iken, yüzde 8’i ise efdal lisans ve doktora programlarını tamamlamıştır. Bu şevket mutedil tedris üzere yüzdelik 13’tür.

Büro Sayısı

Mart 2022 itibariyle mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında ofis sayısı 9.786’dır.

Bölüm sayısı, tıpkısı yıl eski çeyreğe bakarak 6, 2020 yılına göre ise 138 nüsha (yüzde 1,4 oranında) azalmıştır.

Mart 2022 itibariyle mevduat bankalarında banka başına averaj bölüm sayısı 278 olmuştur.

Bölüm dışı mütenavip tevzi kanallarının gelişmesi, hareketli ve dijital bankacılık hizmetlerine olan talebin artması ve bazen hizmetlerin destek hizmeti kuruluşlarından temin edilmesi; ofis ve çalışan sayısını etkilemektedir.

100.000 Kişiye Sakıt Çalışan ve Yazıhane Sayısı

Mart 2022 kocaoğlan itibarıyla, 100.000 kişiye sakıt çalışan sayısı 220 olmuştur. 100.000 kişiye düşen büro sayısı ise 11,6’dır.”

Mart 2022 bakımından çağrı merkezi çalışan sayısı 10 bin 183 yaşama oldu

Türkiye Bankalar Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, bu rakamın 8.313’ü yarı ve kamu zamanlı çalışan azrail temsilcilerinden oluşurken, destek hizmeti veren personel sayısı 922 ve tutumlu sayısı 948 birey oldu. Vezneci adına outsource davet merkezlerinde etkin kamera temsilcisi sayısı ise 4 bin 297.

“Sülale-Mart 2022 döneminde, bir önceki döneme bakarak davet merkezi çalışan sayısı mecmu 26 birey artmıştır. Idareci sayısı 30 sevimli, bindi hizmeti veren personel sayısı 26 güç artarken, azrail temsilcisi sayısı 30 emanet azalmıştır. Davet merkezlerinde etkin outsource müşteri temsilcisi sayısı ise 299 can azalmıştır.

Almaç temsilcisi işgücü devinim oranı Ocak-Mart 2022 döneminde yüzde 11’dir. Bunun yüzdelik 3’ü banka içerisinde kariyer planına devam eden alıcı temsilcilerinden oluşmaktadır.

Karı-Mart 2022 dönemi itibariyle çağrı merkezinde çalışanların yüzde 71’i kadınlardan oluşmaktadır. Bu izzet alıcı temsilcilerinde yüzdelik 73, destek hizmeti veren personelde yüzde 71, yöneticilerde ise yüzde 56’dır.

Yaş ortalamaları müşteri temsilcilerinde 27, destek hizmeti veren personelde ve yöneticilerde ise 34 düzeyindedir. Çağrı merkezinde çalışanların yüzdelik 48’i İstanbul ve İzmit’tedir.

Çalışanların yüzdelik 65’i üniversite mezunudur.

Çağrı merkezinde çalışanların yüzde 8’i ortaöğretim, yüzde 27’si dolay lisans, yüzdelik 62’si lisans, yüzde 3’ü ise efdal lisans ve doktora diplomasına sahiptir.

Azrail temsilcilerinin yüzde 91’i yükseköğretim kurumlarını güllabi ve lisansüstü yetişek yapmış personel oluşturmaktadır. Bu celal yöneticilerde yüzdelik 95, destek hizmeti veren personelde yüzde 90’dır.

Davet merkezi çalışanlarında 249 gönül Resülmal Piyasası Kurumu lisansına sahiptir. Ecnebi dili olanlar 550 kişidir.

Davet Merkezi Çağrı Özellikleri

Bankalar serencam üç ayda yaklaşık 100 milyon davet aldılar ve yüzde 97’sini cevaplandırdılar.

Ev-Mart 2022 dönemi itibariyle, çağrı merkezlerine gelen hep çağrı sayısı aynı geçmiş döneme bakarak 13,2 milyon adet (yüzdelik 12) azalarak tahminî 100 milyon olmuştur. Gine tıpkısı dönme itibariyle, davet merkezlerinden giden mecmu davet sayısı tıpkısı geçmiş döneme bakarak 2,5 milyon adet (yüzdelik 9) azalarak yaklaşık 25 milyon olmuştur.

Çağrı merkezlerinde mevrut çağrılarda sayı farkı danışma süresi 187 saniye oldu.

Ev-Mart 2022 dönemi itibariyle gelen çağrıların yüzdelik 51’i ünlü karşılık sisteminden, yüzdelik 49’u ise alıcı temsilcileri marifetiyle karşılanmıştır. Gelen çağrılarda, davet sonrası toparlanma süresi 5 saniye, averaj çaldırma süresi 2 saniye, ortalama cevaplama süresi 22, ortalama davet kaçırma süresi 104 saniyedir.

Tıpkı dönem itibariyle bütün giden çağrılarda müşterilere algı oranı yüzde 41, sayı farkı müşavere süresi 194 saniyedir. Çağrı merkezlerine gelen e-posta sayısı 290 bin, mevrut belgegeçer sayısı bin 387 adettir.”

İş Bankası’nın etkili büyüklüğü 1 trilyon TL’ye ulaştı

 

TBB Başkanı Çakar: Bankacılık sektöründe avrat etkin oranı artıyor

 

TBB: 249 firma, 78,3 milyar TL yapılandırdı

 

Share: