Bankaların kredi hacmi 5 trilyon TL’yi aştı

2022 yılı ile birlikte pandeminin etkilerinin geride kalmaya başlaması bankacılık sektörü amacıyla risklerin dayanabilen çok açıdan normale dönmesini sağladı. Risklerin azalmaya başlamasının beraberinde pandemi sonrası dünyanın, göz oyuncularına yüklediği eskimemiş risk unsurları de ortaya çıkıyor. Özellikle form bankalarının parasal sıkılaştırma adımları ve sadık piyasalara sağlanan mali desteklerin çekilmeye başlaması, bu risk unsurlarının başında geliyor. Özge yandan bankacılık sektörünün ajandasında koskocaman aynı meydan markajcı dijital transformasyon dahi tam hızıyla devam ediyor.

Çalışkan mecmu 9 trilyon TL’yi geçti

KPMG de bankacılık sektörü oyuncularının gündemi yakalayabilmesine ve sağlıklı benzeri kez haritası çizmesine katkıda olmak amacıyla sektörün 2021 yılına kapsayıcı tıpkı bakış sunan raporunu yayımladı. “Bankacılık Sektöre Göz–2021″ raporuna göre 57 bankanın faaliyet gösterdiği sektörün enerjik toplamı 9 trilyon TL eşiğini aşarken, yatırım hacmi 5,3 trilyon TL oldu. 2021 yılını 92,1 milyar TL kemiksiz fayda ile kapatan sektörde emniyet hacmi ise 2021 sene böylelikle 5 trilyon TL eşiğini aştı.

Yazıhane ve etkin sayısı azaldı

Mavera yandan, dijitalleşme ve kamera tercihlerindeki değişime koşut kendisine hem ofis hem bile personel sayısındaki düşüş trendi devam ederken, çalışan sayısı ise 185 bin 248’e geriledi. 2020 yılı böylelikle 10 bin eşiğinin altına düşen toplam idarehane sayısındaki tenakus trendi dahi sürdü. 2021 yılında hep ofis sayısı 147 sayı azalarak 9 bin 800 seviyesine geriledi. Rapora bakarak 1 Sülale 2022 bakımından yürürlüğe giren sayısal vezneci kuruluşlarına ilişik mevzuat de bu trendin devam edeceğini gösteriyor. KPMG’nin raporunda öne çıkan rakamlar şöyle:

Mevduatta tarihi zirve

Pandemi dönemindeki yapısal değişimleri ve 2021 sene böylelikle yaşanan hızlı seviye hareketini atlatan sektörün hareketli toplamı 9 trilyon TL eşiğini aşarken, sektörün mevduat hacmi 5,3 trilyon TL seviyesinde bulunuyor. Bu tutar, tarihi ayrımsız zirveye işaret ederken artışın temel nedenlerinden birinin üstelik TL’birlikte yaşanan değer kaybı cihetiyle döviz mevduat hesaplarının (DTH) değerinin yükselmesi olduğu belirtildi. Sektörün toplanmış açık kârı ise 2021 sene böylece neredeyse önceki iki yılın toplamına erişti. Sektörün toplanmış arı kaynakları bile 711 milyar TL seviyesine ulaştı. Sektörün etkili gurur sıralamasında amme bankalarının geçmiş üç sıradaki yeri ise değişmedi.

Hareketli gurur payları

Bankacılık sektörü etkili ululuk payları sırasıyla şu şekilde oldu: Kültür Bankası yüzdelik 16,4, Vakıfb ank yüzde 11,8, Halkbank yüzde 11,1, İşbank yüzdelik 10,8, Garanti yüzdelik 8,8, YKB yüzde 8,6, Akbank yüzde 8,5, QNB Finansbank yüzdelik 4,2 ve Eximbank yüzdelik 3,8. Seksiyon, 2021 yılını 92,1 milyar TL kemiksiz kâr ile kapattı. Bu bile 2020 yıl sonu ile kıyaslandığında kârlılıkta yüzde 57’nin üzerinde tıpkısı artışa balya geliyor. 2022 yılında bankacılık sektöründe TÜFE’ye endeksli taşınır değer getirilerinin artacağına ilişkin beklenti sektördeki kârlılığı müspet yönde etkiliyor. Bu beklentiyle bu arada gerçekleşmesi adisyon edilen cesaret büyümesi nedeniyle da sektörde kârlılığın 2022 yılında yüzde 150 büyümesi adisyon ediliyor.

Itimat büyümesi yüzdelik 37

Sektörün emniyet hacmi 2021 yıl böylece 5 trilyon TL eşiğini aşarken yıllık itimat büyümesi yüzdelik 37 namına gerçekleşti. Cesaret tiplerine bakarak itimat hacimlerine bakıldığında ticari ve diğer krediler 4,11 trilyon teklik aynı hacme ulaşırken bitiren kredilerindeki cirim 989,1 bilyon TL’ye ulaştı. Bitiren kredileri içerisinde önceki tam 462,5 milyar TL ile gerekseme kredileri yer alırken bunu sırasıyla 301,4 ile ev kredileri, 212,5 milyar TL ile itimat kartları ve 12,6 milyar TL ile kayıt kredileri izledi. Sektörde yaşanan itimat büyümesi ivmesi ve BDDK eliyle yapılan tensikat takipteki alacaklar oranının berenarı bağlı kalmasını sağladı. 2019 yılını yüzde 5,4 ve 2020 yılını yüzdelik 4,1 oranları ile kapatan kürsü, 2021 yılını yüzdelik 3,2 ile kapattı. Sektörün, 2021 yılında takipteki alacakları 160 bilyon TL oldu.

KKM’nin etkisi ne oldu?

Sektörün mevduat tabanı 2019’a bakarak yüzdelik 108 ve 2020’ye göre yüzde 53,2 büyüyerek 2021 yıl sonunda 5 trilyon TL’ye yaklaştı. Toplanmış mevduat pastası içinde ecnebi mülk ve ecnebi paraya endeksli olan eşsiz madenler mevduatının payı 2021 sene sonu itibarıyla yüzdelik 63 seviyesinde gerçekleşti. Dolarizasyona cebin alınan önlemler çerçevesinde geliştirilen ve 20 Ara 2021 tarihinde devreye alınan kur korumalı yatırım uzlaştırıcı ise bu hacmin gerilemesine misil açtı. Yıl böylelikle 237 bilyon dolar olan döviz ve nadir eroin mevduatı hacmi, bu yılın şubat ayının geçmiş haftası bakımından 225 bilyon dolara geriledi, hep pastadan alınan hisse ise yüzde 57 namına gerçekleşti.

78 milyon dijital almaç

Raporda sektörün mali durumunun birlikte bankacılık sektörünün ajandasına büyük tıpkı meydan markajcı dijital dönüşüm ile ilişik rakamlara da kayran veriliyor. Buna göre aceleci gelişen alanlardan biri olan sayısal bankacılıkta Ekim – Açıklık 2021 dönemi zarfında toplanmış enerjik sayısal bankacılık azrail sayısı 77 milyon 932 bin kişiye ulaştı. Bu sayının 2 milyon 764 bin kişisi “elden internet bankacılığı” işlemi yaparken 65 milyon 954 bin kişisi “vakit kaybetmeden mobil bankacılık” işlemi yaptı. Hem genel ağ hem kıvrak bankacılık işlemi fail kullanıcı sayısı ise 9 milyon 214 bin birey adına açıklandı.

İnternet bankacılığı hizmeti

İnternet bankacılığı hizmetini koymak üzere sistemde kayıtlı ve genişlik beş altı bire bir yol methal işlemi yapmış bireysel kamera sayısı ise Meyan 2021 bakımından 81 milyon 689 bin yaşama oldu. Akıbet bire bir yıl içerisinde en az bir kez giriş işlemi yapmış ferdî kamera sayısı ise 24 milyon 405 bin gönül. Müteharrik bankacılık hizmetini örtmek amacıyla sistemde kayıtlı olan ve sunma birkaç benzeri nöbet giriş işlemi yapmış toplanmış alıcı sayısı Açıklık 2021 bakımından 117 milyon 226 bin dirilik olurken bunların 75 milyon 168 bin kişisi Ilk Teşrin – Mesafe 2021 dönemi içerisinde bildirme birkaç ayrımsız el giriş işlemi yaptı. (dunya.com)

KKM ve iltihak hesaplarında biriken tutarda artış

 

Nakdi krediler 5,8 trilyon TL oldu

 

Share: