Çalışkan sayısal bankacılık müşteri sayısı 80 milyon 927 kişiye ulaştı

Familya-Mart 2022 dönemi ortamında bütün (bireysel ve kurumsal) etken dijital bankacılık kamera sayısı 80 milyon 927 bin kişiye ulaştı. Bu sayının 2 milyon 667 bin kişisi “elden internet bankacılığı” işlemi yaparken, 69 milyon 493 bin kişisi “çabucak duraksız bankacılık” işlemi yaptı. Hem internet hem atak bankacılık işlemi yapan kullanıcı sayısı ise 8 milyon 767 bin emanet oldu.

Türkiye Bankalar Birliği’nden yapılan açıklamaya bakarak, bütün (ferdî ve kurumsal) faal sayısal bankacılık almaç sayısında bir esbak yıla bakarak 12 milyon 452 bin güç artma oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

“Aile-Mart 2022 dönemi zarfında birkaç bire bir kat methal (log-in) işlemi yapmış faal bireysel dijital bankacılık azrail sayısı 77 milyon 361 bin kişidir. Bu sayının 2 milyon 8 bin kişisi “hoppadak internet bankacılığı” işlemi yaparken 67 milyon 425 bin kişisi “vakit kaybetmeden oynak bankacılık” işlemi yapmıştır. Hem genel ağ hem canlı bankacılık işlemi işleyen kullanıcı sayısı ise 7 milyon 929 bin kişidir.

Ev-Mart 2022 dönemi zarfında birkaç benzeri kat methal (log-in) işlemi yapmış canlı kurumsal dijital bankacılık kamera sayısı 3 milyon 566 bin kişidir.

Hareketli bireysel sayısal bankacılık müşterileri 51 milyon ayvaz (yüzde 67), yaklaşık 26 milyon karı (yüzde 33) müşterilerden oluşmaktadır.

Aile-Mart 2022 dönemi ortamında canlı ferdî sayısal bankacılık müşterilerin yaş grupları bazında dağılımında ilk sırayı 31 milyon 46 bin birey ile 36-55 yaş grubu almaktadır. Bunu, 21 milyon 509 bin dirilik ile 26-35 gözyaşı grubu, 14 milyon 926 bin hayat ile 18-25 gözyaşı grubu izlemektedir.

İnternet Bankacılığı İstatistikleri

İnternet bankacılığı fora etmek amacıyla sistemde mukayyet ve genişlik az bir yol methal işlemi yapmış bireysel müşteri sayısı Mart 2022 itibariyle, 84 milyon 30 bin kişidir. Serencam bir sene içerisinde sunu az tıpkısı posta antre işlemi yapmış ferdî alıcı sayısı ise 23 milyon 969 bin kişidir.

Aile-Mart 2022 dönemi süresince sunu az aynı kez internet bankacılığı giriş işlemi yapmış hareketli bireysel azrail sayısı 9 milyon 937 bin kişidir. Bu cirim mukayyet olan toplam ferdî azrail sayısının yüzdelik 12’sini oluşturmaktadır.

İnternet bankacılığı fora etmek için sistemde kayıtlı olan ve sunma beş altı benzeri defa antre işlemi yapmış kurumsal kamera sayısı, Mart 2022 itibariyle 5 milyon 444 bin dirilik namına gerçekleşmiştir. Bunların 1 milyon 497 bini (yüzdelik 28’i) Ev-Mart 2022 dönemi içerisinde sunma beş altı bire bir defa methal işlemi yapmıştır. Serencam ayrımsız yıl içerisinde sunu az aynı defa antre işlemi yapmış kurumsal müşteri sayısı ise 2 milyon 76 bin kişidir.

İnternet bankacılığı için kayıt yaptıran ve sunma bir iki tıpkısı yol methal işlemi yapmış toplam (ferdî ve kurumsal) müşterilerin yüzde 13’ü Sülale-Mart 2022 döneminde sunu az tıpkı yol internet bankacılığı işlemi yapmıştır. Hep (bireysel ve kurumsal) etkin alıcı sayısı benzeri eski döneme bakarak 544 bin kişi, tıpkı geçmiş yıla göre ise 1 milyon 69 bin güç azalmıştır.

Finansal İşlemler

Ev-Mart 2022 dönemi itibariyle, genel ağ bankacılığı hizmeti kullanılarak yapılan mali işlemlerin toplam adedi 114 milyon, tutarı ise 3 trilyon TL’dir.

EFT, havale ve döviz transferi işlemlerini havi servet transferleri işlemleri, 2 trilyon 256 milyar TL prosedür hacmi ve 65 milyon işlem adedi ile mali amal arasında bildirme nazik paya ehil olmuştur (mali işlem hacminin yüzdelik 74’ü). İkinci tam 529 milyar TL’lik iş hacmi ve 14 milyon iş adedi ile envestisman işlemleri bulunmaktadır.

İnternet bankacılığı hizmeti kullanılarak yapılan mecmu finansal muamele adedi tıpkısı önceki döneme bakarak 8 milyon nüsha azalırken, bir eski yıla göre ise 7 milyon nüsha azalmıştır. Bütün muamele hacmi ise tıpkısı geçmiş döneme göre 56 milyar TL artarken, ayrımsız önceki yıla göre 1 trilyon TL artmıştır.

Yatırım İşlemleri

Ev-Mart 2022 dönemi itibariyle gerçekleştirilen envestisman işlemleri hacminde birinci sırayı, 163 bilyon TL ve 2,1 milyon muamelat adedi ile döviz işlemleri almıştır. Bunu, 131 milyar TL ve 8,3 milyon nüsha ile aksiyon işlemleri izlemektedir.

Bildirme faziletkâr ortalama muamelat hacmi 156 bin TL ile VİOP işlemlerinde gerçekleşmiştir. Bunu 92 bin TL’lik ortalama prosedür hacimleri ile vadeli hesap işlemleri ve repo işlemleri takip etmiştir.

Familya-Mart 2022 döneminde internet bankacılığı eliyle kullandırılan müdrike itimat adedi 85 bin, hacmi 3 bilyon 179 milyon TL’dir. Tıpkısı bölüm ortamında gerçekleştirilen sigorta satışı adedi 46 bindir.

Canlı Bankacılık İstatistikleri

Ateş Parçası bankacılık açmak amacıyla sistemde mukayyet olan ve sunma bir iki tıpkı sefer antre işlemi yapmış bütün müşteri sayısı(ferdî ve kurumsal) Mart 2022 itibariyle 123 milyon 164 bin kişidir. Bunların 78 milyon 260 bin kişisi (yüzde 64’ü) Karı-Mart 2022 dönemi içerisinde yeryüzü birkaç bire bir nöbet methal işlemi yapmıştır.

Toplam (bireysel ve kurumsal) enerjik azrail sayısında bire bir esbak döneme göre 3 milyon 92 bin hayat, benzeri esbak yıla göre 12 milyon 915 bin gönül artış olmuştur.

Familya-Mart 2022 dönemi itibariyle, aktif bankacılık hizmeti kullanılarak yapılan mali işlemlerin hep adedi 1,3 milyar, tutarı ise 5 trilyon 121 bilyon TL olmuştur. EFT, havale ve döviz transferi işlemlerini havi servet transferleri, mali muamelat hacminin yüzde 60’ını, envestisman işlemleri ise yüzde 27’sini oluşturmuştur.

Eş-Mart 2022 döneminde oynak bankacılık eliyle kullandırılan entelekt kredi adedi 2 milyon 883 bin, hacmi kısaca 57 milyar TL’dir. Tıpkısı çevrim içinde gerçekleştirilen sigorta satışı 2 milyon 227 bin adettir. “

Vezneci bilançolarındaki Tüfe kağıtların değerlemesi ve algı etkisi

 

Dalan Bankası ile ilişkin düzenleme Resmi Gazete’de

 

Bankaların tarıma emniyet desteği 180 bilyon lirayı geçti

 

Merkez Bankası’ndan bankalara dolar çağrısı

 

Share: