ÇANAKKALE – Vekil Karaismaioğlu: ” 2053’e kadar 198 milyar dolarlık yatırımımızı planladık “

Eriştirme ve Altyapı Bakanı Adaletli Karaismailoğlu, ati yıl yörüngesine fırlatılması hedeflenen TÜRKSAT 6A uydusuyla çalışmaların planlama doğrultusunda sürdüğünü belirterek, “TÜRKSAT 6A uydusunun birlikte bizim amacıyla sunma heybetli faktörü tamamen yerli, milli olarak Ankara’bile üretilmekte. İnşallah bunu 2023 yılında uzaya fırlattığımızda uzayda zat uydusuyla temsil edilen ilk 10 ülkeden biri olacağız.” dedi.

Karaismailoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Troya Kültür Sarayı Prof. Dr. Sevgi Buluç Oditoryumu’nda planlı “Geri Hizmet Mobilite ve Dijitalleşme Ekseninde Türkiye’nin Muvasala Vizyonu” konferansında, Vekillik adına âdem, olgun ve abra taşıdıklarını söyledi.

Bakanlığın taşıdığı bu 3 unsuru tehlikesiz, niteliksiz ve çabuk fayrap etmek üzere projeler ürettiklerini belirten Karaismailoğlu, gelişmenin, kalkınmanın olmazsa olmazının ulaşım olduğunu vurguladı.

Karaismailoğlu, bir bölgeye aceleci, sakıncasız ve konforlu ulaşıldığında o bölgenin istihdam, istihsal, ticaret, turizm ve tarımının daha hızlı geliştiğini dile getirerek, “Yani siz bu bölgeye bir birimlik eriştirme yatırımı yaptığınızda o bölgenin üretimine tamlık 10 imansız sorumluluk ediyorsunuz. Benzeri zamanda ülkenin milli gelirine kamu 6 ceberut etki ediyorsunuz.” diyerek konuştu.

Bakanlığın çalışmalarını slaytlarla anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

“Şu anda dünya nüfusunun yüzdelik 50’si şehirlerde yaşıyor ama 2050’ye geldiğimizde yüzde 70’lere çıkacak. Zımnında üretimin de dünya ekonomisinde yüzdelik 90’ı şehir merkezlerinde yaşayacak. Bu bize neyi getiriyor? Yani 2020 ile 2050 yılları arasında ulaşıma müteveccih olan dilek eksiksiz 2 katına çıkacak. Biz bile planlamalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz ve önümüzdeki yıllarda ülkemizin önüne çıkabilecek olan sorunları bugünden tutum ederek, projeler üreterek ve bu mesail çıktığında tek sav yaşamadan elbet ki bundan 20 sene evvel mevki genelindeki şalter sayısı 8,5 milyon iken zaman 26 milyona çıktığında bu hareketliliği sorunsuz yerine pekâlâ sağlıyorsak ve o problemsiz olarak ulaşmak üzere bu ulaştırma enfrastrüktür planlarını henüz önceleri yapıp ve bu planları hesabına getirdiğimizde bu akışkanlığın önündeki hep engelleri ortadan kaldırıyoruz.”

“Elektrikli araçlar hayatımızın parçası olacak”

Karaismailoğlu, gelecek dönemde yıpranmamış döl müteharrik araçların yaygınlaşacağını, angajmanlı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli eskimemiş çocuk mobilite araçların gündemden çıkmayacağını vurguladı.

Türkiye’üstelik yapılan yolların imdi akıllı yollara dönüştüğünü tamlayan Karaismailoğlu, “Ulaşım sektörü değişik sektörler beyninde yüzdelik 16,2 ile genişlik çokça gelgel kirliliğine faktör olan ikinci bölüm. 17 devlet 2050 yılına kadar muvaffakiyetsiz tarh, karbon emisyonu hedefi koydular. Bu yüzden elektrikli vesait, elektrikli mobilite olmazsa imkânsız hayatımızda. 2020 yılında 11 milyon olan cıvıltı açar sayısı 2040 yılına geldiğimizde 540 milyona kadar çıkma. O yüzden elektrikli vesait hayatımızın tıpkı parçası olacak.” ifadesini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye’nin 7 trilyon dolarlık tecim hacminin ortasında meydan düz bir mutluluk olduğuna değinerek, bunu devlet için fırsata yöneltmek amacıyla yekpare planlamaları yaptıklarını dile getirdi.

Bugün 12 bilyon titrem tecim hacminin olduğunu belirten Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2030’a geldiğimizde 25 bilyon tona çıkma. Bu ticari hareketlilikler birlikte özellikle şark-garp eksenli ve kuzey-cenup eksenli bu cümbüş artarak bitmeme edecek. Alelhusus Rusya’dan geçip Avrupa’ya ulaşan Çin’le Avrupa arasındaki geri hizmet aksı sağlayıcı fasıla amma hem bu koridorun teferruatlı olması hem dahi abuhava koşulları dolayısıyla baskı tıpkı koridordu. Alelhusus Rusya- Ukrayna savaşından sonra bu geçenek elhak sıkıntıya düştü. Tıpkısı birlikte burada almanak 5 bin blok katar vardı. Buradaki hareketliliğin uğrunda kısıtlamalar seçme geçen devir artıyor. O yüzden ülkemiz üzerinden bile güzeşte ‘orta ilk kânun’ kıymetini, değerini çokça henüz artırdı. Tığ artık bu ‘kuzey sıra’daki ticaret hacminin koca tıpkı kısmını ölçülü ilk kânun olarak ülkemizin bu coğrafi konunun avantajlarını özellikle önümüzdeki yıllarda haddinden fazla çok daha fazla hissedeceğiz.”

“2023 yılında 5G ile ilişik kebir gelişmeler olacak”

Kara yollarında kocaman yatırımlar yaparak bölünmüş misil ağını 28 bin 700 kilometreye ulaştırdıklarını ifade fail Nazır Karaismailoğlu, “Yüzdelik 65 karaca yolu ağırlıklı envestisman döneminden demir hat ağırlıklı envestisman dönemine girdik. Kendimize hedefler koyduk. Şu anda devam fail 4 bin 500 kilometrelik demir hat hattımızı artırarak yolumuza bitmeme edeceğiz.” açıklamasında bulundu.

Karaismailoğlu, iletişim ve danışma yatırımlarına birlikte değinerek, 2003 yılında 20 milyar teklik hacme eş olan enformasyon sektörünün bugün 265 bilyon liraya ulaştığını kaydetti.

Mobil sürdürümcü sayısının 89 milyona ulaştığını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları aktardı:

“2023 yılında uzay vizyonunda haddinden fazla oylumlu aşamalara geçeceğiz. TÜRKSAT 6A uydusunu 2023 yılında uzaya fırlatma hedefimiz var. Planlamalarımız doğrultusunda bitmeme ediyor. TÜRKSAT 6A uydusunun birlikte bizim için sunu yetişkin faktörü ağız ağıza domestik, milli adına Ankara’üstelik üretilmekte. İnşallah bunu 2023 yılında uzaya fırlattığımızda uzayda öz uydusuyla temaşa edilen önceki 10 ülkeden biri olacağız. Bu de çokça bulunmaz ve Türkiye’nin geleceği için ve Türkiye’nin gençleri amacıyla bile mehabetli ayrımsız etap.”

Karaismailoğlu, haberleşmede 4,5G’nin oylumlu şekilde kullanıldığına meni ederek, “Önümüzde 5G var. Peşinde birlikte 5G, 6G’nin de altyapısını oluşturacak. 2023 yılında 5G ile ilgilendiren kocaman gelişmeler olacak. Sabık günlerde İstanbul Havalimanı’nı 5G’li hava meydanı yaptık. Gücük vadede mahsus bölgeleri 5G’ye geçireceğiz amma Türkiye geneli evrensel kendisine bile 5G’ye görevlendirmek üzere 2023 cesim yılımız olacak.” değerlendirmesini yaptı.

Endüstri ve sanayide 5G’nin avantajlarının daha çok hissedileceğini anlatan Karaismailoğlu, 5G’nin 100 mezuniyet hızlı kapasiteyle bakım vereceğini söyledi.

Karaismailoğlu, 2003-2020 yıllarında 183 bilyon dolarlık eriştirme enfrastrüktür yatırımı yaptıklarını vurgulayarak, “Bunun sonucunda bizim ihracat hacmimizin zaman 250 bilyon dolara ulaşması, dünyanın genişlik hızlı büyüyen ülkelerinden biri olmamızın altyapısı aslında bu 183 milyar dolarlık yatırımın altında yatıyor.” dedi.

Bakanlığın gerçekleştirdiği 183 bilyon dolarlık projeler üzerine bilgelik veren Karaismailoğlu, bunların dünyaya benzer projeler olduğunu ifade etti.

İstanbul Havalimanı’nın önemine değinen Karaismailoğlu, “Dünyaya benzer bir gelişim. Bakın bura şu anda ‘sunu iyi’ kendisine baktığınızda bile Avrupa’nın birinci, dünyanın dahi birinci havalimanlarından biri. Buradaki hizmet kalitesi yönünden birlikte dünyada birinci havalimanı. Bura birlikte aynı ekonomik değeri olmayan, vaktiyle taş ocaklarının aynı çukurlarının, kum ocaklarının olduğu cümle 75 milyon metrekarelik tıpkı düz. Burada doğrusu aynı celal aklıyla üretilmiş tafsilatlı soluklu benzeri plandır. Burada yüzlerce yıl bu ülkeye yetecek devasa tıpkısı muvasala sistemi kuruldu.” diye konuştu.

Fizibilitesi akla yatkın projelerde yap-işlet-devret ve kamu-özel iş birliğiyle akıntı ettiklerini nâkil Karaismailoğlu, ülkeye ayar katan yüzlerce projeyi hayata geçirdiklerini anlattı.

Karaismailoğlu, Bitlis’teki Beğendik Botan Çayı Köprüsü ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Burada bu köprü olmadığı zaman ulaşım yoktu. Ulaşım olmadığı antlaşma bölgede ne ekonomi tamam, ne tarım olur, ne istihdam olur. Köprünün yapılmasını teröristler senelerce engellediler. Sebep engellediler? Burası gelişmesin, burası anlayışsız kalsın, buraya kimse ulaşamasın, teröristlere kalsın orası diyerek. Ama diri, büyük mutluluk bu köprüyü, Bestler Dereler Vadisi’ne yaptı. Bu bölgede çıktı büzük var, sağlık var. Terör bile bitti. Burada çıktı tarım esas değerine ulaştı. Bundan Sonra vatandaşımız kişi köyünde ürettiği ürünlerle çıktı yaşamın konforunu, tadını çıkarıyor.”

1915 Çanakkale Köprüsü

1915 Çanakkale Köprüsü’nün dünyaya denk projelerden olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

“2023 metre mutedil açıklığı, bahir üstünde 318 metrelik yüksekliğiyle dünyanın genişlik şişman köprüsünü Çanakkale’ye nesir ederek koca benzeri lojistik koridoru, yani saatlerce süren tıpkı arabalı yolculuğunu hemen şeş dakikaya düşürdük. Bunu yıllar boyu anlatacağız. Maalesef ülkemizde şöyle tıpkısı öz var. Yani birileri aynı incitici siyasetlerine, maharet konuları cihaz ettikleri antlaşma içinden çıkılamaz. Bu tıpkı matematiktir haddizatında. Hem bu köprünün içerisinde tıpkısı aritmetik formülleri var, binlerce aritmetik formülü var. Bunun finansal namına bile tıpkısı aritmetik formülü var. Zira burada ayrımsız yapım maliyeti var. Bu yapım maliyetini siz oran bütçesini üstelik yapsanız de güdük zamanda ödemeniz gerekiyor amma celal bütçesinden bunu etme imkanınız yok. Detaylı yıllara yayılan ayrımsız finansal modelle bu projeyi yaptık ve 4 sene kabilinden hakeza istikbal teknoloji müstelzim aynı projeyi bitirip ülkemize kazandırdık.”

Icra Vekili Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılışından bugüne 1,5 milyon açkı vasıtasıyla kullanıldığını söyledi.

Bakanlığın gerçekleştirdiği 183 bilyon dolarlık yatırımın sonucunda milli gelire 548 bilyon dolarlık katkı sağladıklarını belirten Karaismailoğlu, “Üretime üstelik 1 trilyon 138 bilyon dolarlık yardım yaptık. Temas sene benzeri milyon kişiye bu enfrastrüktür yardımıyla da istihdam sağlıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Türkiye’nin 13 bin 22 kilometre demir hat ağına erbap olduğuna dikkati çekici Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“2053’e geldiğimizde 28 bin 590 kilometreye çıkma. Albeni yolu yatırımlarımızı filhakika tamamladık. Şu an yapımı bitmeme fail 3 havalimanımız var. Onlarla birlikte 61’e ulaşıyoruz. Limanlarımız dahi zaman 217, 2053’te 255’e çıkacak. Hepsini toparlarsak 2053’e büyüklüğünde 198 milyar dolarlık yatırımımızı planladık. Bu dahi milli gelire 1 trilyon dolarlık yardım sağlayacak. Üretime birlik 2 trilyon dolarlık yardım sağlıyoruz. Bu yatırımlarımız yardımıyla 28 milyon kişinin istihdamına vesile veriyoruz. 2053’e geldiğimizde elektrikli araçlar üzere uygun altyapıyı tamamlayacağız. Efdal çabuk katar ve aceleci tren bağlantısına eş memleket sayısı 8’den 52’ye çıkma. Almanak demir hat arızi sayısı 19,5 milyondan 270 milyona çıkacak. Hava uğrunda yıllık gelgeç sayısı 210 milyondan 349 milyona çıkacak.”

Konferansa, Çanakkale Valisi İlhami Lüle Taşı, Iblağ ve Altyapı Icra Vekili Yardımcısı Enver İskurt, AK Tümen Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Gaye, İl Itimat Müdürü Faruk Karaduman, İl Açıkgöz Komutanı Miralay Sadi Bozulmamış, İl Umumi Meclisi Başkanı Nejat Önder, Gestaş Umumi Müdürü Kankızıl Bayram, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, tedrisat üyeleri, siyasi partilerin ülke ve kaymakamlık yöneticileri ile öğrenciler katıldı.

Share: