Chp, Sümer Holding Üzerinden Sağlanan Cümle Özelleştirmelerin Araştırılması İçin Sedir Araştırması İstedi

Sümer Ana Ortaklık üzerinden sağlanan cemi özelleştirmeler ile kâin durumun ele alınarak araştırılması amacıyla hazırlanan araştırı önergesi TBMM’ye sunuldu. Önergeyi hazırlayan CHP Niğde Mebus Ömer Fethi Gürer, özelleştirme sonrası kapsam ve özelleştirme ile amaçlanan faydanın gerçekleşip gerçekleşmediğini antrparantez buradan sağlanan kaynakların nerelerde, kuşkusuz kullanıldığı ve kamu varlıkları pekâlâ eritildiğinin bu araştırı ile gözlemlenmesi gerektiğini belirtti.

Araştırı önergesinde; Mustafa Eksiksizlik Atatürk yoluyla 1933 yılında kurulan, 49 banka şubesinin birlikte 56 değişik sektörde bakım verirken 2013 yılı itibariyle iştiraklerinin balaban ayrımsız bölümü özelleştirilen Sümerbank’ın Meclis’te araştırılması istendi. CHP Saylav Gürer’in hazırladığı, CHP milletvekillerinin desteğiyle TBMM’ye verilen önergede; Sümerbank’ta 2003 yılı ve 2013 sonu itibariyle 11 işletme satılarak, 10 işletme devredilerek, 1 pres kapatılmak vasıtasıyla bütün 21 pres, 16 mağaza, 11 bölge müdürlüğü, 14 katılma, 304 bayi, 7 adet hazırlık dağıtım ve depo müdürlüğü, 7 adet toprak şefliğinin özelleştirildiğini anımsatan Gürer, Sümerbank adının önce Sümerbank Ana Ortaklık A.Ş. ve bilahare Sümer Holding A.Ş. kendisine değiştirildiği bildirildi. Önerge şöyle:

“ŞİRKETLER HOLDİNG İLE BİRLEŞTİRİLMEK SURETİYLE HUKUKSAL KİŞİLİKLERİ SONA ERDİRİLDİ”

“Ana Ortaklık’in özelleştirme kapsamına alındığı tarihten bugüne kadar; 15 mecbur paydaşlık ve şirket, 47 işletme, 45 iştirak hissesi, 1 ayraç, 3 tesis, 6 nakıs eskimiş yapı ve 390 mağaza özelleştirildi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın heterojen olurları ile özelleştirme programındaki  kuruluşlardan; KÖYTEKS-Köyteks Envestisman Holding A.Ş.,AKSANTAŞ- Akdeniz Uran ve Ticaret İşletmeleri A.Ş., Türkiye Yapak Moher A.Ş., TZDAŞ-Türkiye Zirai Donatım A.Ş., TÜMOSAN-Türk Motor Endüstri A.Ş., TURBAN-Turizm A.Ş., TÜGSAŞ-Türkiye Matbua Endüstri A.Ş., SEKA-Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş, TDÇİ-Türkiye Çipo ve Çelik İşletmeleri A.Ş., SÜMERHALI-Sümer Halıcılık ve Ahali Sanatları Endüstri ve Ticaret A.Ş. ve TTA Taşınmazlar A.Ş. üzere şirketler Ana Ortaklık ile birleştirilmek vasıtasıyla hukuksal kişilikleri sona erdirildi. TBMM’den geçen torba yasalarla ayrımlı seçim yeni kanunların içine lacerem ekleniyorsa özelleştirme sürecinde bile Sümer Ana Ortaklık’in bünyesine çokça sayıda amme malı ve kuruluşun eklenerek değişik farklı izzet kurumlarının özelleştirmesi sağlandı.”

Share: