Cumhur Reisi Erdoğan’ın imzasıyla alınan kararlara bakarak 6 bakanlıkta görevden kabul etme ve atamalar gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara bakarak, çokça sayıda kamu çalım ve kuruluşlarında atamalar gerçekleştirildi.

6 BAKANLIKTA GÖREVDEN ALMA VE ATAMALAR

Çalışma ve Içtimai Asayiş Bakanlığında belirtik bulunan Ünsiyet Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Cumhur Sarıakçalı, Içtimai Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Cevdet Ahu görevlerinden alındı.Milli Eğitim Bakanlığında belirtik mevcut Anne Eğitim Bilimi Umumi Müdürlüğüne Tuncay Morkoç ve Bindi Hizmetleri Umumi Müdürlüğüne Uzun Özil atandı. Milli Savunma Bakanlığında bariz mevcut Hazırlık Hizmetleri Umumi Müdürlüğüne Mehmet Orion atanırken, Tersaneler Umum Müdür Yardımcısı Garaz Şans görevden makbuz. Afiyet Bakanlığında kategorik bulunan müfettişliğe, uzluk sınavında muvaffakiyet gösteren müfettiş yardımcısı Mehmet Sait Uluğ atandı. Ekincilik ve Orman Bakanlığı Tabiat Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez görevden makbuz. Ekincilik ve Orman Bakanlığında engelsiz mevcut Gıda ve Taharri Umumi Müdürlüğüne Durali Kerim, Bilgelik Teknolojileri Umum Müdür Yardımcılıklarına Yasin Hakkı Yüce ve Atilla Bektaş atandı. Tecim Bakanlığı Personel Umum Müdür Yardımcısı İbrahim Ethem Çakırdoğan görevden alındı.

DİĞER KURUMLARDAKİ FARIZA DEĞİŞİKLİKLERİ

Türkiye Petrolleri Çok Ortaklı Ortaklığı Umumi Müdürlüğünde engelsiz mevcut Yönetim Kurulu Üyeliğine Mutlu Koç atandı. Maden Muayene ve Arama Genel Müdürlüğünde açıkça bulunan Şark Akdeniz Mıntıka Müdürlüğüne Beklenti Işıklı, Mutedil Küçük Asya 3. Nahiye Müdürlüğüne Dayanıklı Keder getirildi. Güneydoğu Rum Projesi Havza Kalkınma İdaresi Başkanlığına Hasan Maral getirildi. Türk Nişancı ve Işaret Kurumu Başkanlığına ve Umumi Heyet Başkanlığına kurumun Başkan Yardımcısı Cemil Başpınar atandı. Orman Genel Müdürlüğü Umum Müdür yardımcıları Dirimsel Özgür ve Mustafa Özkaya ile İstanbul Orman Kesim Müdürü Recep Keder ve Sazak Orman Toprak Müdürü Kenan Akduman görevden alındı. Ihtişam Akarsu İşleri Genel Müdürlüğü Umum Müdür yardımcıları Kaya Talih ve Şadiye Yalçın ile IX. Havza Müdürü Mahmut Dündar, XIII. Mıntıka Müdürü Hayrullah Coşkun ve XX. Toprak Müdürü Sadullah Seven görevden alındı. Azamet Su İşleri Genel Müdürlüğünde belirtik bulunan Umum Müdür yardımcılıklarına Abdullah Firez, Mehmet Akif Teber ve V. Bölge Müdürü Erek Alp atandı. Ekincilik İşletmeleri Umumi Müdürlüğü Umum Müdür yardımcıları Şanlı Osman Hınzır, Sait Kocabey ve Ertuğrul Anbar görevden makbuz. Toprak Mahsulleri Ofisi Umumi Müdürlüğünde yalınlık mevcut Yönetim Kurulu üyeliklerine Mustafa Alpaslan ve Nebi Çelik atandı.Share: