DSİ Türkiye Genelinde 42 Yer İçin Toplulaştırma Kararı Verdi

Celal Akarsu İşleri (DSİ) Umumi Müdürlüğü; Kayseri, Nevşehir, Ardahan, Afyonkarahisar ve Kayseri’de mevcut kâh yerlerde arazi toplulaştırması ve toprak içi geliştirme hizmetleri yapılmasına karar verdi.

DSİ’nin bazen yerlerde yer toplulaştırması ve toprak içi geliştirme hizmetleri yapılmasına ilgili kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı. Heybet Akarsu İşleri Umumi Müdürlüğü’nde Planlı Hizmetler Için Kanun’un ilişik dokuzuncu maddesi layıkıyla Kayseri’de 1, Nevşehir’de 2, Ardahan’da 30, Afyon’da 4, Kayseri’de 6 tutmak üzere toplamda 42 yer üzere toplulaştırma kararı verildi.

ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI NEDİR?

Yer toplulaştırması; çeşitli nedenlerle hesaplı olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkan vermeyecek biçimde veya toprak sahabet ve zirai sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede parçalanmış, bozgunluk, darmadağın şekilli parsellerin tıpkı araya getirilerek elan ahenktar parseller halinde tarla içi ihya hizmetleri ile birlikte gündeş ekincilik işletmeciliği esaslarına ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla yeryüzü makul biçimde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi işlemine “yerey toplulaştırması” deniliyor.

Share: