Halkbank’ın temyiz başvurusu bittabi ilerleyecek?

New York Cenup Bölgesi Federal Mahkemesi’nde devam fail Reza Zarrab‘ın davasında maznun namına yargılanan Halkbank, elan ilk İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi’nin aldığı kararı fark etmek amacıyla KUL Kanunuesasi Mahkemesi’ne başvurdu.

Halkbank, ESIR’deki Williams & Connolly LLP ünsiyet firmasına tutkun avukatlar, Robert M. Cary, John S. Wiliams, Simon Latcovich, Fail Schiffmann ve James W. Kirkpatrick eliyle, 35 sayfalık temyiz referans dilekçesini ülkenin en faziletli mahkemesine sundu. Halkbank temyiz başvurusunu Kanunuesasi Mahkemesi’nin tanıdığı sürenin son günü olan 13 Mayıs’ta yaptı. Esas Mahkemesi, 35 sayfalık referans dilekçesini bugün (17 Mayıs) tarihiyle dava dosyası kayıtlarında yayımladı.

Halkbank, BENDE Kanunuesasi Mahkemesi’hangi yaptığı başvuruda, hem federal duruşma hem üstelik istinaf mahkemesinde aleyhlerine alınan kararların hem arsıulusal ülfet hem bile Amerikan yasalarının ihlali olduğunu öne sürdü. Halkbank, alt mahkemelerin vermiş olduğu kararların gerçekte NATO üyesi ve tafsilatlı yıllardan beri ÇAKER’nin arkadaş ve müttefiki olan Türkiye’yi yargılamak olduğunu belirterek kararın, akseptans edilemez olduğunu öne sürerek temyizini istedi.

Halkbank, tıpkısı cesamet kuruluşu olduğunu, hisselerinin çok balaban bire bir çoğunluğunun Türkiye Cumhuriyeti’ne ilgilendiren olduğunu bu yüzden KUL mahkemelerinde yargılanamayacağını kaydetti. Halkbank, MEMLUK’dahi yürürlükte olan “Müstakil Ecnebi Büyüklük Dokunulmazlığı Yasası” kapsamında yargılanamayacağını savunuyor.

Halkbank’ın MEMLUK Kanunuesasi Mahkemesine yaptığı başvurunun, akseptans edilerek murafaa takvimine alınıp alınmayacağı, 35 sayfalık dilekçenin hakim heyeti eliyle incelenmesinden sonra galiba olacak. Bilgili heyeti, başvuruyu kabul ederse benzeri murafaa takvimi belirlendikten sonraları değişmeyen verilecek. Heyet, başvuruyu kabul etmezse da Halkbank’ın yargılanma süreci New York Cenup Bölgesi Federal Mahkemesi’nde kaldığı yerden devam edecek

Halkbank’ın KÖLE Esas Mahkemesi’hangi müracaat yolu, 14 Mabeyin tarihinde temyiz talebini reddeden İkinci Toprak İstinaf Mahkemesi tarafından açılmıştı.

Temyiz başvurusu iki sefer İkinci Nahiye İstinaf Mahkemesi’nde reddedilen Halkbank, BENDE’deki avukatları eliyle 10 Ocak’ta İkinci Mıntıka İstinaf Mahkemesi’ne verdiği 20 sayfalık dilekçede, “Bağımsız Milletvekili Ecnebi Devlet Dokunulmazlığı Yasası” kapsamında olmasına rağmen temyiz başvurusu iki nöbet reddedilen davanın, Kanunuesasi Mahkemesi’hangi sevkini istemişti. Duruşma ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin kararına kadar bir zir mahkemedeki hüküm sürecini de tevkif kararı almıştı. (Amerikanın Sesi)

Ahali Bankası Faziletkâr Murafaa’ye başvurdu

 

Ahali Bankası avukatlarından reddihakim başvurusu

 

Halkbank’a munzam süreyi Obama’nın atadığı bilge verdi

 

KÖLE Anayasa Mahkemesi’nden Halkbank’a opsiyon

 

Share: