Hdp’li Çepni 1,5 Milyon Metrekare Alanın Orman Sınırları Dışına Çıkartılmasını Meclis Gündemine Taşıdı

HDP İzmir Saylav Kasıt Çepni, Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Sazak ve Karabük’te 1 milyon 545 bin metrekare orman alanının Reisicumhur kararıyla, orman sınırları dışına çıkartılmasını Divan gündemine taşıdı. Çepni konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Ünite Kirişci’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Sazak ve Karabük’te 1 milyon 545 bin metrekare orman alanı Reisicumhur kararıyla orman sınırları dışına çıkartıldı. Esas’nın 169. maddesinin “ormanların korunması ve geliştirilmesi” yükümlülüğünü hatırlatan HDP İzmir Mebus Murat Çepni’nin, Ekincilik ve Orman Bakanı Birim Kirişci’nin yanıtlaması istemiyle hazırladığı istifham önergesinde şu ifadeler meydan aldı:

“TÜRKİYE’NİN ORMAN VARLIKLARI GİDEREK AZALMAKTADIR”

“16 Eylül 2022 tarihinde Resmi Gazete’da yayınlanan Reisicumhur kararıyla; 6831 basit Orman Kanununun Ilişik 16’ıncı maddesi göre, Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin Ağacı ve Karabük’te 1.545.000 m2 orman alanı, orman sınırları dışına çıkartılmıştır. Toptan iklim krizi, rastgele sene yaşanan orman yangınları, ormanlık alanların yapılaşmaya, erke, maden faaliyetlerine açılması, ağaçların kesilmesi, odun üretimi kadar nedenlerle Türkiye’nin orman varlıkları anbean azaltmaktadır. Temel’nın 169’ıncı maddesi, ormanların korunması ve geliştirilmesi yükümlülüğünü Devlete vermiştir.

“TÜRKİYE’DE ORMAN VARLIĞI 23 MİLYON 110 BİN HEKTAR İLE YÜZÖLÇÜMÜNÜN YAKLAŞIK YÜZDELIK 29,6’SINI KAPLAMAKTADIR”

Orman Genel Müdürlüğü’nün 2021 Yılı canlılık raporuna göre; Türkiye’da orman varlığı 23.110.000 hektar ile yüzölçümünün tahminî yüzde 29,6’sını kaplamaktadır. 2021 Yılı içerisinde, 60’a mümasil ilde, 280’den çok alanda 2.793 nüsha orman yangını hamiş, 139.503 hektar orman alanı zarar görmüştür. 6831 dar Orman Kanunu Ilişik Madde 16’dahi; ‘fen ve bilgi bakımından orman kendisine muhafazasında hiçbir avantaj görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi dahi benzer sıfır yerler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte üstünde iskân yeri mevcut evet bile iskân yeri oluşturulması akla yatkın olan pek, kayalık, münhal ve fiilen orman vasfı taşımayan alanlardan, sınırları Cumhurbaşkanınca belirlenen alanlar, Cumhurbaşkanınca belirlenecek usul ve esaslara göre Orman Umumi Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda Hazne hesabına tescil edilir’ denilmektedir. Bu madde, yıllar içerisinde mütezayit ormansızlaşmanın temel nedenlerinden birini oluşturmuş ve   Cumhurbaşkanının kararı ile ormanlık alanların yapılaşmaya açılmasını kolaylaştırmıştır.  Orman alanları korunup, geliştirilmediği üzere, sübjektif kriterlerle bu konu uygulanarak binlerce hektar alan birlikte namevcut edilmiştir. 2022 içerisinde, elan geçmiş de Kastamonu ve Manisa’birlikte 611 bin 848 metrekare, Ankara ve Mersin’bile 376 bin 494 metrekare orman alanı, orman statüsünden çıkarılmıştır.

“ORMANLARI KORUYUCU VE GELİŞTİREN ETKİN POLİTİKALAR GELİŞTİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR”

Ek özellik 16 gereği, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından bir iki olmamak amacıyla devletin hâkimiyet ve tasarrufu altında veya Hazne’nin hususi mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Taşınmazlar Genel Müdürlüğü) eliyle Orman Genel Müdürlüğü’hangi orman oluşturmak üzere tahsis yapılması gerekmektedir. Ormanlık alanları yok eden, ekolojik yerine telafisi imkansız zararlar veren bu maddenin uygulanması Anayasa’nın 169 uncu maddesindeki ormanları yardımcı hükümlere üstelik aykırıdır. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Söve Sözleşmesi Taraflar Toplantısı’nda (COP26) Türkiye’nin bile imzaladığı ‘Glasgow Liderlerinin Orman ve Yer Kullanımı Bildirgesi’, BM İklim Değişikliği Söve Sözleşmesine ve Paris Anlaşmasına, Dirim Bilimsel Skala Sözleşmesine, BM Çölleşmeyle Savaşım Sözleşmesine, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ve diğer ilgilendiren girişimlere yönelik dolgun ve bireysel taahhütleri yeniden konfirmasyon etmektedir. Esas, yasalar ve arsıulusal sözleşmelere muhalif uygulamalara sonuç verilmesi, ormanları esirgeyici ve geliştiren faal politikalar geliştirilmesi gerekmektedir.”

Çepni, önergesinde Kirişci’ye şu soruları yöneltti:

1-Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük’te gâh orman alanlarının, olgun ve marifet bakımından orman niteliğini kaybettikleri gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkartılmasına elbette değişmeyen verilmiştir? Bu alanların tespiti hangi şekilde yapılmıştır? Bili insanları ve evcil yönetimlerle iş birliği mamul mıdır?

2- Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin Ağacı ve Karabük’te orman sınırları dışına çıkartılan alanlar hastalık korunup, geliştirilmemiştir? Malumat ve malumat bakımından orman nitelikleri hastalık kaybettirilmiştir?  Bu illerde eskimemiş orman alanı oluşturulacak mıdır?

3- Serencam ilkokul yılda, Melfuf bap 16 ile orman sınırları dışına çıkartılan alanlar hesabına orman yapmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı eliyle hangi illerde, hangi kadar alanın Orman Genel Müdürlüğü’hangi tahsisi yapılmıştır?

4- Bakanlığınız verilerine bakarak, sonuç ilkokul yılda, Cumhur Reisi kararı ile hangi kadar orman alanı orman sınırları dışına çıkartılmıştır? Bu alanların yanan orman alanlarına oranı nedir?  Bu alanlardan hangi kadar dirimlik elde edilmiştir?

5-2022 yılında Reisicumhur kararı ile eksantrik ne illerde hangi kadar orman alanı, orman sınırları dışına çıkartılacaktır? Hangi kadar gelir öngörülmektedir?

6- Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük’te orman sınırları dışına çıkartılan bu alanlarda yapım, beyaz zehir, enerji projeleri bulunan mudur? Getirim için bu alanların orman alanı dışına çıkartıldığı iddialarına ait açıklamanız var mıdır?

7- Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük’te orman alanlarının orman sınırları dışına çıkartılmasının temel, yasalar ve uluslararası sözleşmelere muhalefet dokuma ettiği; ormanları koruyup geliştiren yasa ve arsıulusal sözleşmelerin uygulanmadığı iddialarına ait açıklamanız var mıdır?

8- Orman alanlarını daraltan, ekolojiye, biyoçeşitliliğe telafisi imkansız zararlar veren, anayasaya, arsıulusal sözleşmelere muhalefet oluşum fail Katma Özellik 16’nın bozma edilmesi gerektiğini belirten marifet insanlarını dikkate matlup mısınız?

Share: