İller yüreklilik ve yatırım sıralaması açıklandı

Erzurum 2022 Eş-Haziran ayları bağlamında adam başı düşen nakdi kredide 2’inci, kişi başına sakıt takipteki nakdi kredide 2’inci, adam başı sakıt tasarruf mevduatı değeri kaydında 10’uncu ve adam başına düşen toplanmış mevduatta 10’uncu sırayı aldı.

Adam Başına Düşen Kredi

Gün Doğusu Anadolu Bölgesi illeri süresince adam başına düşen emniyet değerinin bildirme erdemli olduğu devlet 37.8 bin TL ile Elazığ olurken, Erzurum 29.7 bin TL ile ikinci, Tunceli 26.5 bin TL ile 3’üncü, Ardahan 23.1 bin TL ile dördüncü, Malatya 22.9 bin TL ile beşinci sırayı aldı.

İller ve Değerler

FİNTÜRK-6 verilerine bakarak Aile – Haziran döneminde adam başı düşen nakdi emniyet değeri Erzincan’da 22.7 bin, Kars’ta 19.7 bin, Iğdır’da 18.1 bin, Bayburt’ta 17.1 bin, Bitlis’te 14.9 bin, Hakkari’de 12.6 bin, Van’da 12.3 bin, Ağrı’da 11.8 bin, Bingöl’de 11.7 bin, Muş’ta 11.2 bin TL olarak kaydedildi.

Erzurum 2’inci

Erzurum Toprak illeri zarfında adam başı sakıt takipteki nakdi kredide Ardahan’ın ardından 2’inci sırayı aldı. 2022 yılının 6 mahiye bölümünde en faziletkâr kişi başına sakıt takipteki nakdi güven değeri 1.1 bin TL ile Ardahan’da kaydedilirken, Erzurum 830.3 TL ile ikinci, Elazığ 781.1 TL ile üçüncü, Malatya 629.9 TL ile 4’üncü, Iğdır 620.3 TL ile 5’inci sırayı aldı.

İller Adam Başına Düşen Tasarruf Mevduatı Değeri

Erzurum adam başı düşen tasarruf mevduatı değeri kaydında 10’uncu sırayı aldı. adam başı sakıt tasarruf mevduatı değerinin arz erdemli olduğu il 42 bin 390 TL ile Tunceli ili olurken, Erzincan 27.0 bin TL ile 2, Elazığ 22.8 bin TL ile üçüncü, Malatya 22.3 bin TL ile dördüncü, Iğdır ili 16.5 bin TL ile 5’inci sırayı paylaştı.

Hakkari Serencam Sırada

Dönemde kişi başına düşen artırım mevduatı değeri Bayburt’ta 14.7 bin, Bingöl’de 13.8 bin, Ardahan’da 12.7 bin, Kars’ta 12.0 bin, Erzurum’da 11.1 bin, Van’da 7.0 bin, Bitlis’te 6.8 bin, Muş’ta 6.2 bin, Ağrı’da 6.2 bin ve Hakkari’de 5.3 bin TL kendisine tayin edildi.

Fintürk Verileri

FİNTÜRK verilerine göre Erzurum nahiye illeri içinde adam başı düşen mecmu tevdiat değerinde 10’uncu oldu. Bölgede adam başı sakıt toplanmış mevduat değerinin sunu faziletkâr olduğu mülk 46.7 bin TL ile Tunceli olurken bu ili 30.8 bin TL ile Erzincan, 30.4 bin TL ile Elazığ, 27.0 bin TL ile Malatya, 20 2 bin TL ile Iğdır izledi.

Kişi Başına Düşen Toplanmış Yatırım Değeri

Bu yılın Familya – Haziran ayları düzeyinde adam başına düşen toplanmış tevdiat değeri Bayburt’ta 17.3 bin, Bingöl’de 16.6 bin, Ardahan’da 15.0 bin, Kars’ta 14.6 bin, Erzurum’da 14.5 bin, Bitlis’te 9.3 bin, Van’da 8.7 bin, Muş’ta 8.3 bin, Hakkari’de 8.1 bin ve Ağrı’da 8.0 bin TL olarak kaydedildi. – ERZURUM

Share: