İller yüreklilik ve yatırım sıralaması açıklandı

Erzurum 2022 Aile-Haziran ayları bağlamında adam başı sakıt nakdi kredide 2’inci, adam başına sakıt takipteki nakdi kredide 2’inci, adam başı sakıt artırım mevduatı değeri kaydında 10’uncu ve adam başına sakıt mecmu mevduatta 10’uncu sırayı aldı.

Adam Başı Düşen Emniyet

Şarki Anadolu Bölgesi illeri zarfında adam başı düşen kredi değerinin genişlik faziletkâr olduğu ülke 37.8 bin TL ile Elazığ olurken, Erzurum 29.7 bin TL ile ikinci, Tunceli 26.5 bin TL ile 3’üncü, Ardahan 23.1 bin TL ile dördüncü, Malatya 22.9 bin TL ile beşinci sırayı aldı.

İller ve Değerler

FİNTÜRK-6 verilerine göre Ocak – Haziran döneminde adam başına sakıt nakdi cesaret değeri Erzincan’da 22.7 bin, Kars’ta 19.7 bin, Iğdır’da 18.1 bin, Bayburt’ta 17.1 bin, Bitlis’te 14.9 bin, Hakkari’de 12.6 bin, Van’da 12.3 bin, Ağrı’da 11.8 bin, Bingöl’de 11.7 bin, Muş’ta 11.2 bin TL olarak kaydedildi.

Erzurum 2’inci

Erzurum Kesim illeri içinde adam başı sakıt takipteki nakdi kredide Ardahan’ın ardından 2’inci sırayı aldı. 2022 yılının 6 mahiye bölümünde en erdemli adam başı sakıt takipteki nakdi güven değeri 1.1 bin TL ile Ardahan’da kaydedilirken, Erzurum 830.3 TL ile ikinci, Elazığ 781.1 TL ile üçüncü, Malatya 629.9 TL ile 4’üncü, Iğdır 620.3 TL ile 5’inci sırayı aldı.

İller Adam Başı Düşen Artırım Mevduatı Değeri

Erzurum adam başı sakıt artırım mevduatı değeri kaydında 10’uncu sırayı aldı. kişi başına sakıt tasarruf mevduatı değerinin arz efdal olduğu memleket 42 bin 390 TL ile Tunceli ili olurken, Erzincan 27.0 bin TL ile 2, Elazığ 22.8 bin TL ile üçüncü, Malatya 22.3 bin TL ile dördüncü, Iğdır ili 16.5 bin TL ile 5’inci sırayı paylaştı.

Hakkari Son Sırada

Dönemde adam başına düşen tasarruf mevduatı değeri Bayburt’ta 14.7 bin, Bingöl’de 13.8 bin, Ardahan’da 12.7 bin, Kars’ta 12.0 bin, Erzurum’da 11.1 bin, Van’da 7.0 bin, Bitlis’te 6.8 bin, Muş’ta 6.2 bin, Ağrı’da 6.2 bin ve Hakkari’de 5.3 bin TL adına tespit edildi.

Fintürk Verileri

FİNTÜRK verilerine göre Erzurum havza illeri ortamında adam başı sakıt bütün mevduat mesabesinde 10’uncu oldu. Bölgede adam başına sakıt toplam mevduat değerinin en yüksek olduğu el 46.7 bin TL ile Tunceli olurken bu ili 30.8 bin TL ile Erzincan, 30.4 bin TL ile Elazığ, 27.0 bin TL ile Malatya, 20 2 bin TL ile Iğdır izledi.

Kişi Başına Düşen Bütün Yatırım Değeri

Bu yılın Eş – Haziran ayları düzeyinde adam başı düşen bütün mevduat değeri Bayburt’ta 17.3 bin, Bingöl’de 16.6 bin, Ardahan’da 15.0 bin, Kars’ta 14.6 bin, Erzurum’da 14.5 bin, Bitlis’te 9.3 bin, Van’da 8.7 bin, Muş’ta 8.3 bin, Hakkari’de 8.1 bin ve Ağrı’da 8.0 bin TL adına kaydedildi. – ERZURUM

Share: