Mülki İdare Amirleri Nasıp Kararnamesi ile 13 ilin emniyet müdürlüklerinde değişikliğe gidildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya bakarak, 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tümler, bakım yahut mazeretleri layıkıyla kararname kapsamına alınan 422 Mülki İdare Hizmetleri sınıfında fariza fail ilbay yardımcısı, kaymakam, vekâlet eşkal teşkilatında memur olanlar ile ahbaplık müşavirlerinin yeni görev yerleri değim ve kıdemleri asıl alınarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile atandı.

329 KAYMAKAMIN FARIZA YERİ DEĞİŞTİ

1. derslik ilçede fariza özne 46, 2. dershane ilçede görev işleyen 37, 3. derslik ilçede görev yapan 43, 4. derslik ilçede görev yapan 104, 5. sınıf ilçede fariza fail 38, 6. sınıf ilçede fariza yapan 61 başlamak için mecmu 329 kaza kaymakamının fariza yerleri değiştirildi. İstanbul’da 12, Ankara’da 4, İzmir’üstelik ise 10 kaymakamın görev yerleri değiştirilirken, kayyumluk görevi üstelik icra fail kaymakamlardan 12’si farklı görevlere atandı, yerlerine bakir kaymakamların ataması yapıldı.

Doğu ve Güneydoğu Küçük Asya bölgelerinde atamaya tabi eksiksiz ilçelere ilçebay ataması gerçekleştirilirken bu bölgelerde tayine tabi olan vali yardımcıları, kaymakamlar ve özellikle kayyumluk görevi icra edenler henüz arka görevlerde değerlendirildi. Kararname sonrası boş küsurat ilçelere ilçebay vekili görevlendirildi, 922 ilçenin tamamına kaymakam verilmesi sağlandı.

EMNİYETTEKİ ATAMALAR

Diyarbakır İl Itimat Müdürü Hüseyin Aşkın Polis Güçleri Başmüfettişi, Giresun İl Inanma Müdürü Saruhan Kızılay Itimat Umumi Müdürlüğü Vesika Yönetimi ve Eş Güdüm Ofis Başkanı, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kayaç Diyarbakır İl Emniyet Müdürü, Antalya İl Güven Müdürü Mehmet Tasavvur Ulucan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Veladet Sakarya İl Güven Müdürü,Inanma Umumi Müdürlüğü Personel Ofis Başkanı Orhan Çevik Antalya İl Emniyet Müdürü, Emniyet Genel Müdürlüğü Doküman Yönetimi ve Koordinasyon Kat Başkanı Recep Pir Edip Giresun İl Güvenlik Müdürü, Vekaleten Karabük İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Paha Yırtar Karabük İl Inanma Müdürü, Vekaleten Kütahya İl Güvenlik Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Güçleri Başmüfettişi Hakan Sıralanmış Kütahya İl Güvenlik Müdürü, Vekaleten Nevşehir İl Inanma Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Güçleri Başmüfettişi Mürtefi Loğoğlu Nevşehir İl Güven Müdürü,Vekaleten Siirt İl Itimat Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Melik Yıldırımoğlu Siirt İl Güvenlik Müdürü, Vekaleten Sinop İl Güven Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Güçleri Başmüfettişi Tarıkhan Çetiner Sinop İl Güven Müdürü, İstanbul Terörle Mücadeleden mesul İl Güven Müdür Yardımcısı Polis Başmüfettişi Kayhan Kamer Kastamonu İl Güven Müdürü olarak atandı.Share: