Mülki İdare Amirleri Tayin Kararnamesi Resmi Gazete’de! 13 ilin inanma müdürü değişti

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Tayin Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tümler, hizmet veya mazeretleri layıkıyla kararname kapsamına alınan 422 Mülki İdare Hizmetleri sınıfında fariza işleyen vali yardımcısı, kaymakam, bakanlık suret teşkilatında görevli olanlar ile ülfet müşavirlerinin bakir fariza yerleri değim ve kıdemleri asıl alınarak Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile atandı.

329 KAYMAKAMIN GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

1. derslik ilçede görev işleyen 46, 2. dershane ilçede fariza fail 37, 3. derslik ilçede fariza eden 43, 4. derslik ilçede görev fail 104, 5. sınıf ilçede fariza fail 38, 6. sınıf ilçede görev işleyen 61 görünmek amacıyla mecmu 329 kaymakamlık kaymakamının fariza yerleri değiştirildi. İstanbul’da 12, Ankara’da 4, İzmir’üstelik ise 10 kaymakamın fariza yerleri değiştirilirken, kayyumluk görevi üstelik yürütme fail kaymakamlardan 12’si ayrımlı görevlere atandı, yerlerine kullanılmamış kaymakamların ataması yapıldı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde atamaya tabi birlik ilçelere ilçebay ataması gerçekleştirilirken bu bölgelerde tayine bağımlı olan ilbay yardımcıları, kaymakamlar ve özellikle kayyumluk görevi yürütme edenler daha dal görevlerde değerlendirildi. Kararname sonrası yersiz kalan ilçelere kaymakam vekili görevlendirildi, 922 ilçenin tamamına kaymakam verilmesi sağlandı.

EMNİYETTEKİ ATAMALAR

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Fazla Polis Başmüfettişi, Giresun İl Itimat Müdürü Saruhan Kızılay Inanma Genel Müdürlüğü Doküman Yönetimi ve Eş Güdüm Ofis Başkanı, Sakarya İl Inanma Müdürü Fatih Kaya Diyarbakır İl Güvenlik Müdürü, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Uğur Ulucan Şanlıurfa İl Itimat Müdürü, Şanlıurfa İl Güven Müdürü Selçuk Tekevvün Sakarya İl Güven Müdürü,Güvenlik Umumi Müdürlüğü Personel Daire Başkanı Orhan Enerjik Antalya İl Itimat Müdürü, Itimat Umumi Müdürlüğü Doküman Yönetimi ve Koordinasyon Ofis Başkanı Recep Iyicene Yazar Giresun İl Güven Müdürü, Vekaleten Karabük İl Itimat Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Şayan Yırtar Karabük İl Güven Müdürü, Vekaleten Kütahya İl Güvenlik Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Güçleri Başmüfettişi Melik Sıralı Kütahya İl Inanma Müdürü, Vekaleten Nevşehir İl Güven Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Mürtefi Loğoğlu Nevşehir İl Emniyet Müdürü,Vekaleten Siirt İl Güven Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Güçleri Başmüfettişi Hakan Yıldırımoğlu Siirt İl Güvenlik Müdürü, Vekaleten Sinop İl Itimat Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Tarıkhan Çetiner Sinop İl Itimat Müdürü, İstanbul Terörle Mücadeleden sorumlu İl Güvenlik Müdür Yardımcısı Polis Başmüfettişi Kayhan Kamer Kastamonu İl Güvenlik Müdürü olarak atandı.Share: