Nakdi krediler 5,8 trilyon TL oldu

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi üyesi kuruluşlar yoluyla kullandırılan nakdi krediler Mart 2022 kocaoğlan itibarıyla, bire bir geçmiş yılın benzeri ayına bakarak yüzdelik 46 artarak 5.774 milyar TL oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

“Nakdi kredilerin 5.591 milyar TL’si bankalar, 91 milyar TL’si finansal isticar şirketleri, 46 bilyon TL’si finansman şirketleri ve 45 milyar TL’si faktoring şirketleri yoluyla kullandırıldı.

Arıtma olunacak alacaklar 2022 yılı Mart kocaoğlan bakımından 200 milyar TL oldu. Arıtma olunacak alacakların 190 milyar TL’si bankalara; 7,3 milyar TL’si mali isticar şirketlerine, 1,9 bilyon TL’si faktoring şirketlerine ve 1,5 bilyon TL’si da finansman şirketlerine aittir. Tasfiye olunacak alacakların toplanmış kredilere oranı Mart 2022 bakımından, aynı önceki yıla bakarak 0,9 puan azalarak yüzde 3,4 oldu.

Ticari krediler 4,7 trilyon TL oldu Ticari krediler yüzde 53 artarak 4,672 milyar TL oldu. Ticari kredilerin bütün içindeki payı yüzdelik 81 düzeyinde gerçekleşti. Ticari krediler zarfında imalat sanayii yüzdelik 29 ile yer faziletkâr paya sahiptir. Payı yüzdelik 10 ve üstünde olan farklı anne sektörler, küresel ve tertipsiz tecim ve inşaattır.

Mart 2022 itibarıyla tasfiye olunacak matlup oranı sunu erdemli olan seksiyon; yüzde 6,8 ile yapım sektörü oldu. Bu sektörü yüzdelik 5,2 ile enerji sektörü ve yüzde 5,1 ile turizm sektörü izleme etti.

Bireysel krediler 1,1 trilyon TL’ye ulaştı

Bankalar ve vezneci dışı mali kuruluşlar vasıtasıyla kullandırılan ferdî krediler yüzde 23 artarak 1.101 milyar TL oldu.

Ferdî kredilerin yüzdelik 45’ini ihtiyaç kredileri, yüzde 29’unu bölük kredileri, yüzdelik 21’kayınbirader cesaret kartları ve yüzdelik 5’kayınbirader kayıt kredileri oluşturdu.

Bireysel kredilerde tasfiye olunacak algı oranı tıpkısı önceki yıla bakarak 0,6 nokta artarak yüzde 2,8 seviyesinde gerçekleşti.

Bireysel emniyet kullanan müşterilerin1 sayısı 35,9 milyon oldu

Ferdî cesaret kullanan gönül sayısı (takipteki krediler hariç) akıbet tıpkı yılda kestirmece 1,4 milyon emanet artarak 35,9 milyon emanet olurken, sayı farkı güven bakiyesi ise 30,7 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

İlk misil ihtiyaç kredisi kullananlar

Mart ayında 181 bin birey ilk defa güven kartı, 116 bin güç bitiren kredisi kullanırken, emlak kredisi kullanan gönül sayısı 23 bin oldu. 131 bin emanet ise ilk kez itimatlı tevdiat hesabı kullandı.

İstanbul, yer yüksek ferdî yüreklilik bakiyesi olan toprak

Mart 2022 ayı bakımından İstanbul’üstelik 362 bilyon TL, Ankara’üstelik 104 milyar TL ve İzmir’de 72 bilyon TL tutarında ferdî emniyet bulunuyor. İstanbul, yüzdelik 29 ile akıbet 12 ayda ferdî yüreklilik bakiyesi arz haddinden fazla kalan devlet oldu. adam başına ortalama ferdî güven (emniyet kartı dahil) toplam bakiyesi sunma efdal iller ise sırasıyla, Ankara, İzmir, Tekirdağ oldu.”

Sıkıntılı emniyet eşiği değişti

 

Bankaların kârı arttıkça etkin sayısı azalıyor

 

UBS’cilt yıpranmamış sayısal bankacılık ürünü

 

Borsa vezneci hisseleriyle yükseldi

 

İş Bankası ve Vehbi Antrenör Vakfı’nın Ağırbaşlılık Girişimciliği Programı’na 6 aşama seçildi

 

Share: