Ocak Haziran döneminde adam başına düşen nakdi itimat değeri Erzincan’da 22.7 bin oldu

İller kredi ve yatırım sıralaması açıklandı. Sülale-Haziran döneminde adam başı düşen nakdi güven değeri Erzincan’da 22.7 bin oldu.

Şarki Anadolu Bölgesi illeri ortamında adam başı sakıt itimat değerinin en efdal olduğu ülke 37.8 bin TL ile Elazığ olurken, Erzurum 29.7 bin TL ile ikinci, Tunceli 26.5 bin TL ile 3’üncü, Ardahan 23.1 bin TL ile dördüncü, Malatya 22.9 bin TL ile beşinci sırayı aldı.

İller ve değerler

FİNTÜRK-6 verilerine göre Familya – Haziran döneminde adam başına düşen nakdi güven değeri Erzincan’da 22.7 bin, Kars’ta 19.7 bin, Iğdır’da 18.1 bin, Bayburt’ta 17.1 bin, Bitlis’te 14.9 bin, Hakkari’de 12.6 bin, Van’da 12.3 bin, Ağrı’da 11.8 bin, Bingöl’de 11.7 bin, Muş’ta 11.2 bin TL kendisine kaydedildi.

2022 yılının 6 maaş bölümünde arz yüksek adam başına sakıt takipteki nakdi yüreklilik değeri 1.1 bin TL ile Ardahan’da kaydedilirken, Erzurum 830.3 TL ile ikinci, Elazığ 781.1 TL ile üçüncü, Malatya 629.9 TL ile 4’üncü, Iğdır 620.3 TL ile 5’inci sırayı aldı.

“İller kişi başına düşen artırım mevduatı değeri”

adam başına sakıt artırım mevduatı değerinin bildirme faziletkâr olduğu el 42 bin 390 TL ile Tunceli ili olurken, Erzincan 27.0 bin TL ile 2, Elazığ 22.8 bin TL ile üçüncü, Malatya 22.3 bin TL ile dördüncü, Iğdır ili 16.5 bin TL ile 5’inci sırayı paylaştı.

Dönemde adam başına sakıt artırım mevduatı değeri Bayburt’ta 14.7 bin, Bingöl’de 13.8 bin, Ardahan’da 12.7 bin, Kars’ta 12.0 bin, Erzurum’da 11.1 bin, Van’da 7.0 bin, Bitlis’te 6.8 bin, Muş’ta 6.2 bin, Ağrı’da 6.2 bin ve Hakkari’de 5.3 bin TL yerine belirleme edildi.

FİNTÜRK verileri

FİNTÜRK verilerine bakarak bölgede kişi başına sakıt bütün yatırım değerinin en yüksek olduğu diyar 46.7 bin TL ile Tunceli olurken bu ili 30.8 bin TL ile Erzincan, 30.4 bin TL ile Elazığ, 27.0 bin TL ile Malatya, 20 2 bin TL ile Iğdır izledi.

adam başına sakıt hep yatırım değeri

Bu yılın Karı – Haziran ayları düzeyinde adam başına düşen toplanmış mevduat değeri Bayburt’ta 17.3 bin, Bingöl’de 16.6 bin, Ardahan’da 15.0 bin, Kars’ta 14.6 bin, Erzurum’da 14.5 bin, Bitlis’te 9.3 bin, Van’da 8.7 bin, Muş’ta 8.3 bin, Hakkari’de 8.1 bin ve Ağrı’da 8.0 bin TL namına kaydedildi. – ERZİNCAN

Share: