Öğrencileri sevindirecek kanun teklifi mecliste! KYK borçlarının faizleri silinecek

AK Parti Kütahya Mebus Ahmet Fecir ve DOĞRU Fırka’li milletvekillerinin imzasını taşıyan Sağlık Vergisi Kanunu ile Bazen Yasa ve Kanun Mesabesinde Kararnamelerde Fark Yapılmasına Dair Yasa Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Yasa teklifinin içeriğinde milyonları ilişik sağlam çokça özellik var.

ÖĞRENİM KREDİSİ BORCU FAİZSİZ ÖDENECEK

Yüksek Öğrenim Cesaret ve Dar Hizmetleri Kanunu’nda yapılan değişiklikle, tahsil kredisi alanlar, borçlarını, aldıkları hacim büyüklüğünde ödeme yapacak. Öğrenim kurumundan mezun olan ya da her nedenle tedris kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra kısaltmak üzere, itimat aldığı büyüklüğünde sürede ve maaş dönemler halinde borcunu ödeyecek.

Borçlu borcunu talik talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının SGK’den teslim edilmesi halinde, ilk yıl seçme ilave olmadan, ahir yıllarda ise temas yıl için sunulan miktara yüzdelik 10 eklenerek yüreklilik borcu hesaplanacak. Ancak ilgilendiren yılda TÜFE’nin yüzde 10’dan az olması halinde bu oran uygulanacak. Tecil işlemi sunu fazla üç yol yapılabilecek.

Ödemenin askerlik dönemine denk gelmesi halinde, borçlunun talebi üstüne rastgele arttırma yapılmaksızın askeriye döneminin sonuna kadar itimat borcu ertelenecek.

Maddi veya hukuki nedenlerle takibinde yarar bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen miktarları aşmayan emniyet borçları terkin edilecek.

KATKI KREDİSİ BORCU ÖDEMELERİNDE ÜSTELIK BU ESASLAR UYGULANACAK

Süresinde ödenmeyen taksitlere, vadesinden itibaren rötar zammı hesaplanacak. Taksitlerin, sonuç taksitin mehil tarihine kadar ödenmemesi yahut yarım ödenmesi halinde, ödenmeyen taksit tutarları izlem yapılmak üzere ilişkin vergi dairesine bildirilecek. Taksitler için süre aşımı süresinin belirlenmesinde, sonuç taksitin mehil tarihi anne alınacak. Rüşvet dairelerince bu alacaklarla ilgilendiren olarak yapılan tahsilatlar, strateji fail ayın sonuna kadar Toyluk ve Spor Bakanlığına aktarılacak.

Öğrenimi sırasında yahut öğrenimden sonra ölenlerin yahut yüzdelik 90 ve beden bariyer sahibi oldukları tam teşekküllü tıpkı hastanenin esenlik kurulu vasıtasıyla tayin edilenlerin küsurat borçları terkin edilecek.

Emniyet düz yahut cesaret borcunun ifa zamanı daha başlamamış kişilere, tahsil ve yardım kredisi namına sunulan tutarlara indeks hesaplanmayacak. Kredi gabi ödemesi süren yahut borçları algı dairesine takip amacıyla deklare olan kişilere, öğrenim ve katkı kredisi adına verilen tutarlara arttırma edilmiş indeks tutarları terkin edilecek.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten evvel tahsil edilen tutarlar iadeli edilmeyecek ve rüşvet dairesine strateji üzere bildirildiği halde henüz tahsil edilmemiş itimat taksitleri içerisindeki fihrist tutarları terkin edildikten sonra bakiye taksitler vadesinde ödenmediği takdirde strateji edilmeye bitmeme olunacak.

TIP VE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTELERİ ÖĞRENCİLERİNE ASGARİ SEVAP DEĞERİNDE YARDIM

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Apışık ve Bikes Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Üzerine Kanun’de yapılan değişiklikle, gerçeğe uygun olmayan esenlik oturmuş raporu kullanımı nedeniyle yapılan ödemeler aut, bu yasa kapsamındaki kişilere bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar abes ödenen ve anlayışsız alınması gereken aylıklar ile bunlardan doğan ceza ve faizler silinecek.

İlgililer için herhangi adli, idari ve icrai kovuşturma yapılmayacak. Yersiz ödemeler kapsamında maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yönetim tarafından yapılan tahsilatlar, ilgililerine iadeli edilmeyecek.

Yükseköğretim Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle, tıp fakültelerinin 5. yılını tamamlayıp 6. yılına geçen öğrencileri ile dişçilik fakültelerinin 4. yılını tamamlayıp 5. yılına güzeşte öğrencilerine kılgısal eğitimleri boyunca ve 12 ayı geçmemek üzere, ilişik kurumların bütçesinden ödemenin yapıldığı tarihteki net asgari sevap tutarında aylık ecir ödenecek. Bu ödemeden seçkin rüşvet kesilmeyecek.

Share: