Paydaşlık fonları da TMSF güvencesine alınacak

Bankacılık Kanunu ile Kâh Kanunlarda ve 655 sayılı Kanun Mesabesinde Kararnamede Mübayenet Yapılmasına Dair Yasa Teklifi TBMM Umumi Yerleşmiş’nda görüşüldü ve görüşmelerin sonunda teklif akseptans edildi ve yasalaştı.

Akseptans edilen yasaya bakarak, kredi kuruluşları nezdinde resmi kuruluşlar, cesaret kuruluşları ve mali kuruluşlara ilgilendiren olanlar haricindeki yekpare mevduat ve ortaklık fonları, Tasarrufu Mevduatı Sigorta Fonu aracılığıyla sigorta edilecek.

Sigortaya bağımlı olacak tevdiat ve katılım fonlarının boyut ve tutarı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarz Bankası ve kurulun müspet görüşü uyarlanmak aracılığıyla Kaynak Kurulu eliyle belirlenecek.

İlgili emniyet kuruluşunun baskın ortakları evet üstelik kalifiye pay sahiplerine, bunların kontrolünde bulunan tüzel kişilere, hakiki şahıs baskın ortakların temel, baba, kayırıcı ve yetke altındaki çocuklarına ilgilendiren mevduat ve katılım fonu ile farklı hesapları; İlgili emniyet kuruluşunun dalavere yahut müdürler yerleşmiş başkan ve üyeleri, umum müdür ve yardımcıları ile bunların tek başına veya alay malay taharri ettiği hukuksal şahıslar ve ortaklıklar ile ana, cet, adam ve sulta altındaki çocuklarına ilişik tevdiat ve iştirak fonu ile gayrı hesaplar; Görüntü Oturmuş eliyle Bankacılık Aranjman ve Bakı Kurulunun (BDDK) görüşü gönüllenmek yoluyla belirlenen farklı mevduat, ortaklık fonu ve hesaplar sigortaya bağımlı kaçınan.

TMSF’nin yönetsel yapılanmasındaki görev dağılımı, mütezayit gelişim yükünün çalışkan ve süreçleri hızlandıracak şekilde yürütülmesi üzere kurulacak bakir daireler marifetiyle değiştirilecek, ihtiyaca binaen yönetmenlik sayısı artırılacak.

Finansal isticar sözleşmelerinin ticari ve konuşu bütünlük kapsamına alınması ve tenkis bedeline kullanılmış eden tutarın ilk kânun cetveli kesinleşmeden ödenebilecek; koridor cetveline itiraz süresi, mesafelik cetvelinin Resmi Gazetede yayımlanmasından itibaren 15 ahit olacak.

Milli güvenliğe yıldırma oluşturduğu tespit edilen çatı, yapı veya gruplara evet birlikte terör örgütlerine üyeliği yahut iltisakı evet bile bunlarla irtibatı zımnında cezalandırılmasına değişmeyen verilenler ve bu nedenle üzerine müsadere kararı mevdu olanlar de bu dağıtımdan pay alamayacak ve bunlara sakıt nasip Hazineye ödenecek.

TMSF’nin kayyımlık görevini yürüttüğü şirketlerin umumi kurullarının yetkileri, Türk Tecim Kanunu hükümlerine bağımlı olunmaksızın TMSF yoluyla kullanılabilecek.

Müşareket varlıklarının ticari ve soylu erki külliyet eliyle satışına karar verilmesi halinde Fon Müesses, geçmiş gün borçlarını, bu borçların FETÖ/PDY yıldırı örgütüne aidiyeti, iltisakı yahut irtibatı olmayan kişilerle köken para veya bakım ilişkisine dayanması ve Bankacılık Kanunu’nun ‘Fonun alacaklarının tahsiline ilgili ayrıksı yetkiler’ başlıklı maddesinde tamlanan koşulları karşılaması şartıyla eksiltme bedelinden ödemeye yahut münakasa alıcısına ödettirmeye yetkili olacak.

Share: