Son dakika haberleri… Tez-Koop-İş Samsun Şubesi Omkan Vakfında Grev Kararı Aldı

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Türk-İş’e sınırlanmış Acele-Koop-İş Sendikası Samsun Şubesi bakir bölüm dolgun aksiyon sözleşmesinde OMÜ’ye kapalı olan OMKAN işyerinde anlaşmazlıklardan âlem iş bırakımı kararı aldı.  Çabuk-Koop-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Tarık Sayın, “OMÜ Kampüsü içerisine Tez-Koop-İş Umumi Başkanı Haydar Özdemiroğlu’nun katılımıyla OMKAN’birlikte grev çadırı kuracaklarını söyledi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı (OMKAN) işçileri eylemlerinin 7. haftasında gene OMÜ Rektörlüğü önünde benzeri saatte benzeri araya geldi. Tez-Koop-İş Samsun Bölüm Başkanı Tarık Sayın, “Sürecimiz bitmeme ediyor. 2 gündür Ankara’daydık, umumi eşkâl yöneticilerimizle benzeri toplantı yaptık.  Ankara’dan sizlere esenleme getirdim. Koca babayiğit umumi başkanımız, Haydar Özdemiroğlu’nun selamını getirdim. Haydar Özdemiroğlu, Ankara’dan bu düz mücadelemizi istekle destekliyor ve iştirakçi arkadaşlarımızı Ankara’dan selamlıyor” dedi.

“KİME GİTSEK YÜZDELIK 5’LİK ÜCRET ZAMMINA GÜLDÜ”

Ankara’da türlü yerleri görüşme ederek destek arayan Tarık Sayın, Ankara’birlikte gittiği yerlerden aldığı yanıtları şöyle anlattı:

“İki gündür Ankara’dayız, vekillik yetkilileriyle görüşüyoruz. Nezaret yetkilileriyle görüştüğümüzde ‘bize yüzdelik 5 zam öneriyorlar’ dediğimizde bütün gülerek bizi karşıladı. ‘Yüzde 5 mi?’ dedi. Olur, yüzdelik 5, Çalışma Vekil Yardımcısı ile görüştük. TÜHİS dairesinden sorumlu genel müdürle görüştük. Külliyede lojistik kat başkanıyla görüştük ve görüştüğümüz herkes bu rakama güldü. Kıtipiyoz güldü ve halen, biz gani oruçlu namına masada bu işin çözülmesinden yanayız. Bu işin masada çözülmemesi yerinde haftaya grev kararını alacağız. Güzeşte hafta OMKAN’de, arabulucu yetki yazısı geldi. OMKAN’ın genel forma yönetimi marifetiyle iş bırakımı kararı alındı. Grev sürecini başlatıyoruz.

“ÜNİVERSİTENİN İŞÇİLERİ DEĞİL SAHİBİYİZ”

Haftaya iri ihtimalle, şayet benzeri anlaşma sağlanamazsa OMÜ’üstelik de aynı şekilde grev kararımızı alıp süreci başlatacağız ve burada artık üniversitede tıpkı iş bırakımı çadırı oluşturup, ben Büro Başkanı olarak, burada yatıp burada kalkacağım. Zira biz tıpkı yola çıktık ve bu yoldan banko ve banko altını çiziyorum, yarar olmadan, gidemeyiz arkadaşlar çünkü taleplerimiz anca nazik, ahım içyağı aynı murat değil. Tığ üniversiteyi yönetelim demiyoruz. Tığ elden var olan, haklarımız noktasında, ücretlerimiz noktasında bize ihtimal yetmeyecek ama bizi yarınlara haris taşıyacak olan, ücretleri talep ediyoruz. Burada şunun altını bile çizmek istiyorum arkadaşlar. Mazi TÜHİS’le, gene aynı TÜHİS yetkilileriyle komutan ve komutan yardımcısıyla, aynı mülakat yaptık. Ecir ve toplumsal hukuk noktasında TÜHİS bizim taleplerimize yaklaştı.  Ücret ve sosyal hukuk noktasında anlaşabileceğimiz noktaya geldik. Ancak bizim üzere, 40 saat olmazsa olmazlarımız arasındadır. Hastalık diyerek soracaksanız, bunu bile anlattık ihvan, bunu siyasal parti yetkililerine üstelik anlattık. Bakın biz üniversitenin işçileri değiliz, sahibiyiz. Erte ihtimal buradan yönetici arkadaşlarımız, bizler gideceğiz. Amma siz yıllar yılı burada çalışacaksınız. Buradan üniversitenin zararını istemiyoruz diyen yetkililerimiz ne yapıyor? 5’te ayrımsız servis aracı getiriyor, 6’birlikte bir servis aracı getiriyor. Biz diyoruz kim, gür oruçlu namına. Burada üniversite, bizimdir ve tığ 5’ten sonradan çalışmıyoruz. Hemen oturup, memurin namevcut çünkü burada oturup, saati bekliyoruz. Burada de anlaşmamız yerinde tığ burada gayda horon eşliğinde tıpkı tebrik kartı yaparız ve işimize devam ederiz. Amma olmazsa tığ altını çizerek söyledik. Umumi merkezimiz de söylüyor. Kesinlikle Grev olmazsa olmazlar arasındadır.

“OMKAN’DA GREVE GİDİYORUZ”

Çabuk-Koop-İş Samsun Şubesinin Idarehane İdari sekreteri Buket Yürekten ise şunları söyledi:

“OMKAN’dahi mufassal yıllardır şişman tıpkı özveriyle müteharrik işçilere üstelik OMKAN vasıtasıyla sefalet zammı teklif edilmiştir. Minimum sevap düzeyinde ücretlerle çalışan işçilere toplu hizmet akdi görüşmelerinde önerilen remiks oranları ne akla hangi de vicdana sığmaktadır. Tamlık bunlara rağmen sendikamız uyum zemininden vazgeçmemiş, bire bir zaman geçmiş sürecin dosdoğru tıpkı şekilde sürdürülmesi, işçilerin türe ettikleri ücreti alabilmesi amacıyla zaruri adımları atmıştır. Ayrımsız zamanda TÜHİS tarafından bulunan sözleşmemizde işçi lehine saha kayran ahkâm bile geriye işlemek istenmiştir. Faaliyet saatleri şişman iş sözleşmemizde günde 8 saat, haftada 40 saattir. Cumartesi ve iş günleri hafta tatilidir. Yıllardır bu düzentileme saatlerinin uygulandığı üniversitede say saatlerinde anlaşmazlık yaratılmak istenmektedir. Bir işyerinde ayrımsız işi yapan işçilerin tıpkı kısmı haftada 40 saat çalışırken, değişik işçiler haftada 5 bölüm, 45 saat çalıştırılmak istenmektedir. Benzeri işyerinde etkin işçiler ortada bu zümre aynı müsavatsızlık, çalışanlar ortada huzursuzluk yaratmaktadır, denklik ilkesine küşade aykırıdır. Şişman hisse senedi sözleşmemizde düz kayran ahkâm yıllar süren mücadeleler sonucunda müktesep haklardır. Sendikamız eliyle müktesep haklarda hiçbir şekilde geriye gidilemeyeceği açıktır.

“ELAN FAZLA GECİKMEYE TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI”

Özge yandan amme idarelerinde etkin 700 binden aşkin işçi amacıyla hükümet ile iştirakçi sendikaları konfederasyonları arasında imzalanan, kamuda genişlik düşük ücretleri ve ücrete mecbur hakları belirleyen 2021 Yılı Kamu Dolgun İş Sözleşmeleri Söve Protokolü’nün uygulandığı kamu işyerlerinde analog işlerde müteharrik işçilerin almakta oldukları ücretlerin çok altında sevap öneri edilmesi Anayasa’nın özenle koruduğu hem akreditasyon ilkesi ve ayrımcılık yasağına hem bile içtimai adalet ilkesine aykırıdır. Müsavat ilkesine akla yatkın adına amme kurumlarında eş bakım gruplarında etkin işçiler arasında ücrette ve toplumsal haklarda teadül sağlanmalıdır. Senelerce sunulan mücadeleler sonucu dolgun hizmet akdi ile kazanılmış olan haklar geriye götürülmemelidir. Açıklanan nedenlerle, hesaplı krizin bu denli etraflıca hissedildiği tıpkısı dönemde dolgun hizmet akdi sürecinin uzaması ekonomik sıkıntılarla üstelik birleşince çalışanlar ortada aheste huzursuzluklara sefer açmış, düzentileme barışını ortadan kaldırmıştır. Daha fazla geciktirilmeden tıpkısı an ilk işçilerin mağduriyeti giderilmelidir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi işçilerine özge kamu kurumlarındaki iştirakçi ücretlerinin altında ücret dayatmasından vazgeçilmelidir. Yıllardır layenkati büyük tıpkı cansiparane çalışan Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve OMKAN işçileri, harcadığı emeğin, döktüğü karşı terinin karşılığını almalıdır. Bu süre içerisinde dolgun itilaf prosedürümüz işlemeye devam etmektedir. Aylardır süren şişko geçim görüşmelerinde anlaşmaya varılamadığı üzere sendikamız vasıtasıyla yarık tutanağı tutularak arabulucuya başvurulmuştur. Bu sürede yapılan arabulucu görüşmelerinde birlikte sözleşme sağlamamış ve. Arabulucu aracılığıyla yarık tutanağı 5 Teşrinievvel 2022 tarihi itibariyle sendikamıza manifesto edilmiştir. Bundan ahir proses OMÜ işçilerinin iradesindedir. OMÜ işçilerine grevden apayrı dalgalı kalmamıştır.”

Share: