TBB: 323 firmanın 98,9 milyar TL’lik borcu yapılandırıldı

Teşrinievvel 2019-Nisan 2022 dönemi içre, 98.461 milyon TL’si iri ölçekli, 421 milyon TL’si siktirici ölçekli icraat kapsamında görünmek için yeniden yapılandırılan mecmu vecibe tutarı 98.882 milyon TL oldu.

Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“FYYÇA ( Finansal Yeniden Konfigürasyon Çerçeve Anlaşması) şişman ölçekli ve epey ölçekli uygulamalar kapsamında toplam 323 firmanın 98,9 milyar TL kredisi yapılandırıldı.

Ilk Teşrin 2019-Nisan 2022 dönemi içre FYYÇA uygulamaları kapsamında toplam 541 sayı firma kapsama alınmıştır. Tazammun alınan firmalardan 454’ü şişman ölçekli, 87’si banal ölçekli icraat kapsamındadır.

Kapsama alınan firmalardan 323 firma ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) bağıtlanmıştır. FYYS bağıtlanan firmalardan 288’i nazik ölçekli, 35’i banal ölçekli çalışmalar kapsamındadır.

Teşrinievvel 2019-April 2022 dönemi zarfında, 98.461 milyon TL’si balaban ölçekli, 421 milyon TL’si pespaye ölçekli çalışmalar kapsamında gelmek üzere baştan yapılandırılan toplam vecibe tutarı 98.882 milyon TL’dir.

FYYÇA şişman ölçekli aplikasyon (25 milyon TL ve üstü borçlular üzere) kapsamında 274 firmanın 80,3 milyar TL kredisi yapılandırıldı.

Ilk Teşrin 2019-Nisan 2022 dönemi içinde, FYYÇA Büyük Ölçekli Uygulama (25 milyon TL ve üstü borçlular üzere) kapsamına 427 nüsha firma (146 kol) alınmıştır. Kapsama alınan firmalardan 274 firma (72 grup) ile Mali Baştan Konfigürasyon Sözleşmesi (FYYS) bağıtlanmıştır.

FYYS bağıtlanan firmalardan;

4 tanesi tarım, balıkçılık, avcılık ve ormancılık,

6 tanesi madencilik ve taş ocakçılığı,

60 tanesi imalat sanayi,

6 tanesi erke,

46 tanesi yapım,

29 tanesi toptan ve düzensiz ticaret, motorlu vesait servis hizmetleri ile zatî ve merhale halkı ürünleri,

26 tanesi turizm,

25 tanesi taşımacılık, ambarlama ve enformasyon,

7 tanesi taşınmazlar encümen, isticar ve işletmecilik faaliyetleri,

5 tanesi terbiye,

7 tanesi keyif ve toplumsal hizmetler,

5 tanesi başka hizmetler sektöründe,

48 tanesi sair sektörlerde elektrik göstermektedir.

bahis konusu firmaların 122’si İstanbul’dahi, 3’ü Günindi Marmara’de, 15’i Veli’birlikte, 23’ü Şark Marmara’dahi, 39’u Garp Rum’da, 25’i Akdeniz, 15’i Ölçülü Küçük Asya’üstelik, 9’u Mağrip Karadeniz, 3’ü Doğu Karadeniz, 1’i Kuzeydoğu Anadolu, 19’u Güneydoğu Rum Bölgesi’ndedir.

Teşrinievvel 2019-Nisan 2022 dönemi zarfında,

749 milyon TL’si ekincilik, balıkçılık, avcılık ve ormancılık,

2.286 milyon TL’si madencilik ve taş ocakçılığı,

13.026 milyon TL’si imalat endüstri,

10.493 milyon TL’si enerji,

13.900 milyon TL’si inşaat,

2.326 milyon TL’si global ve tarumar tecim, motorlu vesait servis hizmetleri ile ferdî ve derece halkı ürünleri,

10.889 milyon TL’si turizm ve 6.249 milyon TL’si transport, depolama ve haberleşme,

3.903 milyon TL’si gayrimenkul komisyon, isticar ve işletmecilik faaliyetleri,

419 milyon TL’si eğitim bilimi,

569 milyon TL’si esenlik ve sosyal hizmetler,

711 milyon TL’si gayrı hizmetler,

14.737 milyon TL’si farklı sektörlere ait tutmak üzere

baştan yapılandırılan toplanmış takanak tutarı 80.257 milyon TL’dir.

FYYÇA basit ölçekli aplikasyon (25 milyon TL şeş borçlular için) kapsamında 33 firmanın 409 milyon TL kredisi yapılandırıldı.

Son Teşrin 2019- April 2022 dönemi süresince, FYYÇA Basit Ölçekli Aplikasyon (25 milyon TL altı borçlular için) kapsamına 79 sayı firma (39 kol) alınmıştır. Tazammun alınan firmalardan 33 firma (13 kol) ile Mali Baştan Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) bağıtlanmıştır.

FYYS bağıtlanan firmalardan 1 tanesi madencilik ve taş ocakçılığı, 6 tanesi imalat endüstri, 1 tanesi enerji, 7 tanesi yapım, 9 tanesi toptan ve uyumsuz tecim, motorlu vesait servis hizmetleri ile ferdî ve derece halkı ürünleri, 4 tanesi turizm, 1 tanesi sağlık ve içtimai hizmetler, 4 tanesi farklı sektörlerde elektrik göstermektedir. söz konusu firmaların 14’ü İstanbul’birlikte, 2’si Iye’de, 5’i Şarki Marmara’birlikte, 2’si Garp Rum’dahi, 1’i Akdeniz’da, 2’si Mutedil Küçük Asya Bölgesi’nde, 4 tanesi Batı Karadeniz Bölgesi’nde, 1 tanesi Şark Karadeniz Bölgesi’nde, 1 tanesi Ortadoğu Anadolu Bölgesi’nde ve 1 tanesi Güneydoğu Rum Bölgesi’ndedir.

Kasım 2019- April 2022 dönemi zarfında, 15 milyon TL’si madencilik ve taş ocakçılığı, 49 milyon TL’si imalat uran, 20 milyon TL’si erke, 71 milyon TL’si yapım, 109 milyon TL’si küresel ve savruk ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile şahsi ve derece halkı ürünleri, 80 milyon TL’si turizm, 9 milyon TL’si esenlik ve sosyal hizmetler ve 56 milyon TL’si başka sektörlere ilgilendiren almak amacıyla baştan yapılandırılan bütün borç tutarı 409 milyon TL’dir.

FYYÇA Balaban Ölçekli Uygulama (100 milyon TL ve üstü borçlular üzere) kapsamında 14 firmanın 18,2 bilyon TL kredisi yapılandırıldı.

Kasım 2021-Nisan 2022 dönemi süresince, FYYÇA Büyük Ölçekli Aplikasyon (100 milyon TL ve üstü borçlular üzere) kapsamına 27 nüsha firma (10 ekip) alınmıştır. Kapsama alınan firmalardan 14 firma (5 grup) ile Mali Yeniden Konfigürasyon Sözleşmesi (FYYS) bağıtlanmıştır.

FYYS bağıtlanan firmalardan 2 tanesi ekincilik, balıkçılık, avcılık ve ormancılık, 1 tanesi erke, 1 tanesi inşaat, 6 tanesi sair hizmetler ve 4 tanesi değişik sektörlerde cümbüş göstermektedir. bahis konusu firmaların 11’i İstanbul’üstelik, 2’si Batı Marmara’üstelik, 1’i Mağrip Küçük Asya Bölgesi’ndedir.

Teşrinisani 2021-Nisan 2022 dönemi içre, 185 milyon TL’si tarım, balıkçılık, avcılık ve ormancılık, 269 milyon TL’si erke, 251 milyon TL’si inşaat, 1.673 milyon TL’si başka hizmetler ve 15.826 milyon TL’si farklı sektörlere ilişik koyulmak üzere baştan yapılandırılan toplanmış takanak tutarı 18.204 milyon TL’dir.

FYYÇA Pespaye Ölçekli Uygulama (100 milyon TL altı borçlular için) kapsamında 2 firmanın 12 milyon TL kredisi yapılandırıldı.

Son Teşrin 2021-April 2022 dönemi süresince, FYYÇA Siftinlik Ölçekli Aplikasyon (100 milyon TL altı borçlular amacıyla) kapsamına 8 sayı firma (5 grup) alınmıştır. Şümul alınan firmalardan 2 firma (2 kadro) ile Mali Yeniden Konfigürasyon Sözleşmesi (FYYS) bağıtlanmıştır.

FYYS bağıtlanan firmalardan 1 tanesi yapım, 1 tanesi yetişek sektöründe elektrik göstermektedir. söz konusu firmaların 1’i İstanbul’da, 1’i Batı Karadeniz Bölgesi’ndedir.

Kasım 2021-April 2022 dönemi zarfında, 12 milyon TL’si inşaat ve 0,2 milyon TL’si yetişek sektörüne ilgili görünmek için baştan yapılandırılan mecmu namus borcu tutarı 12 milyon TL’dir.

Bu raporda saha alan istatistikler, 5411 mahdut Bankacılık Kanunu’nun Arızi 32 nci maddesi ve buna ilişkin mevzuat uyarınca hazırlanan Finansal Baştan Konfigürasyon Çerçeve Anlaşması (FYYÇA) Iri Ölçekli ve Kıytırık Ölçekli Uygulamalarının “VII. Umumi Prensipler ve Tarafların Yükümlülükleri” başlıklarının, sırasıyla 14 üncü ve 12 nci maddesi uyarınca Söve Anlaşması’nı imzalayan Alacaklı Kuruluşlar tarafından gıcırı bükme verilerden oluşmaktadır.”

Nakdi krediler 5,8 trilyon TL oldu

 

Kısık emniyet eşiği değişti

 

Kredilerde kanuncu izlem sayısı arttı

 

Share: