Tobb: Bu Yılın İlk 7 Ayında Kapanan Iştirak Sayısı, 2021’in İlk 7 Ayına Bakarak Yüzdelik 78,6 Arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre; temmuz ayında, bire bir eski aya bakarak kurulan şirket sayısı yüzdelik 37,7, kurulan gerçek kişi ticari pres sayısı yüzde 35,3, kurulan kooperatif sayısı yüzdelik 27,1 azaldı. Temmuz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, haziran ayına bakarak yüzdelik 31,1 oranında geriledi. Yılın evvel 7 ayında kurulan hakiki şahıs ticari işletme sayısı ise 2021’in önce 7 ayına bakarak yüzdelik 10,1 azaldı. SÖZ KONUSU dönemde kapanan ortaklık sayısı birlikte yüzde 78,6 arttı.

TOBB, orak ayı ayına dayalı kurulan ve kapanan ortaklık istatistiklerini zaman yayınladı. Açıklanan veriler, orak ayı ayında kurulan şeriklik, ticari işletme ve kooperatif sayısındaki azalmaya ve yılın önce 7 ayında ise kapanan iştirak sayısındaki elim artışa belen etti.

TOBB’un kurulan ve kapanan şeriklik istatistikleri şöyle:

TEMMUZ 2022’DE KURULAN ŞİRKET SAYISI YÜZDELIK 37,7 AZALDI

Temmuzda, bir esbak ayak tabanı göre kurulan müşareket sayısı yüzdelik 37,7, kurulan hakiki şahıs ticari işletme sayısı yüzdelik 35,3, kurulan kooperatif sayısı yüzde 27,1 azaldı.

Bir geçmiş taban bakarak kapanan şirket sayısında yüzdelik 39,9, kapanan kooperatif sayısında yüzde 33,9, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 27,3 eksilme oldu.

TEMMUZ AYINDA GÜMÜŞHANE, BAYBURT VE ARDAHAN’DA ŞİRKET KURULMADI

Temmuz 2022’de kurulan bütün 8 bin 467 ortaklık ve kooperatifin yüzde 85,6’sı limitet şirket, yüzdelik 12,9’u anonim şirket, yüzde 1,4’ü ise kooperatif oldu. Şeriklik ve kooperatiflerin yüzde 41,4’ü İstanbul, yüzde 8,9’u Ankara, yüzdelik 5,2’si Antalya’da kuruldu.

Temmuzda Gümüşhane, Bayburt ve Ardahan’üstelik iştirak kuruluşu gerçekleşmedi.

TEMMUZDA KURULAN ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİN TOPLAMI, BİR ÖNCEKİ AYAK TABANI BAKARAK YÜZDE 31,1 AZALDI

Bu yılın geçmiş 7 ayında toplanmış 75 bin 373 şeriklik ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplanmış 64 bin 972 limitet şirket, hep sermayenin yüzde 73,9’unu, 9 bin 383 anonim ortaklık ise yüzdelik 25,5’ini oluşturdu.

– Temmuz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, haziran ayına bakarak yüzdelik 31,1 oranında azaldı.

TEMMUZDA BİN 425 NÜSHA YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKET KURULDU

Temmuz 2022’de kurulan bin 425 ecnebi eş sermayeli şirketin 729’u Türkiye, 101’i Rusya Federasyonu, 97’si İran ortaklı yerine kuruldu.

Kurulan bin 425 ecnebi eş sermayeli şirketin 145’i laedri, bin 280’i limitet şirket oldu. 2022 yılında kurulan şirketlerin bin 664’ü belli aynı mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 632’si emlak acenteleri ve 541’i işletme ve diğer yönetsel danışmanlık faaliyetleri sektöründe hayatiyet gösteriyor.

Kurulan ecnebi kuma sermayeli şirketlerin hep sermayelerinin yüzde 81,2’si, ecnebi sermayeli ortak payını oluşuyor.

TEMMUZDA KAPANAN ŞİRKET SAYISI, 2021 YILININ AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 53,7 ARTTI

Temmuz 2022’de, Orak Ayı 2021’e göre kurulan ortaklık sayısı yüzdelik 23,9, kurulan kooperatif sayısı yüzdelik 8,0, kurulan hakiki şahıs ticari pres sayısı yüzde 2,9 arttı.

Temmuz ayında kapanan şirket sayısı, 2021 yılının bir ayına göre yüzde 53,7, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,8 oranında arttı. Kapanan kooperatif sayısında ise yüzde 30,3 tenakus oldu.

YILIN İLK 7 AYINDA KAPANAN ŞİRKET SAYISI YÜZDELIK 78,6 ARTTI

2022’nin evvel 7 ayında, 2021’in geçmiş 7 ayına bakarak kurulan şeriklik sayısı yüzdelik 21,1, kurulan kooperatif sayısı yüzde 20,5 arttı, ancak kurulan hakiki şahıs ticari işletme sayısı yüzde 10,1 azaldı.

2022’nin önce 7 ayında, 2021’in evvel 7 ayına bakarak kapanan iştirak sayısı yüzdelik 78,6, kapanan kooperatif sayısı yüzdelik 71,1, kapanan hakiki şahıs ticari işletme sayısı yüzde 5,5 arttı.

Share: