Efes Selçuk Belediyesi, Sosyal Cinsiyet Eşitliği Çalıştayı’nda

Efes Selçuk Belediyesi Seks Eşitliği İzleme Derneği  (CEİD) eliyle Ankara’da düzenlenen Içtimai Eşey Eşitliği mevzulu çalıştaya katıldı.

Kısa adı CEİD olan Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği tarafından 9 ilde muteber ” Türkiye’de Elçi Demokrasinin Güçlendirilmesi: Içtimai  Eşey Eşitliğinin İzlenmesi Projesi”  ile yerel yönetimlerin içtimai cinsiyet eşitliğini güçlendirme yerine yaptığı icraat değerlendiriliyor. Efes Selçuk Belediyesi, şehremaneti meclisinden sâdır kararla Domestik Denklik Birimi kurulması ve Avrupa Evcil Yaşamda Kadın Koca Eşitliği Şartı’nı imzalaması dolayısıyla çalıştayda düzlük aldı.

Eşey Eşitliği İzleme Derneği vasıtasıyla düzenlenen, Avrupa Birliği aracılığıyla akçalanmış edilen “Türkiye’de Elçi Demokrasinin Güçlendirilmesi: Içtimai Seks Eşitliğinin İzlenmesi Projesi”nin amaçları beyninde yerli yönetimlerin yöntem ve çalışmalarıyla toplumsal eşey eşitliğine sunduğu katkıları adese altına alınması meydan alıyor.

Share: