Elazığ tutum haberleri | Eroin sahası uç nişane üretimi gibi tenkis edilecek

Erke ve Bittabi Kaynaklar Bakanlığı Beyaz Zehir ve Yer Yağı İşleri Umumi Müdürlüğünce (MAPEG), 4’üncü takım maden sahası munsap nişane üretimine müteveccih pelet (çıpa) tesisi kurulması neredeyse münakasa edilecek.

MAPEG’in konuya ilişik ilanı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Sivas, Malatya ve Elazığ illeri dahilinde kâin 4’üncü grup beyaz zehir sahası, kavşak yapıt üretimine yönelik pelet (çıpa) tesisi kurulması üzere tenkis edilecek. Sahaya ilgili bilgiler, 12 Ekim’den itibaren MAPEG’in internet adresinde ilan edilecek.

Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte 09.00-09.30 saatlerinde MAPEG Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu’nda tenkis komisyonuna direkt yapılacak. Kere yahut sair yollardan yapılan başvurular çürük sayılacak.

İhaleye katılabilmek amacıyla gereken garanti tutarı, sahanın şartnamesinde belirtilen taban eksiltme bedelinden ve kapalı adına sunulan teklifin yüzde 20’sinden beş altı olamayacak.

Share: