Erzincan’da suya yüzde 50 remiks

Erzincan Belediye Başkanlığı Meclisince alınan değişmeyen doğrultusunda su ücretlerine yüzdelik 50 oranında remiks yapıldı.

Bu senenin başlarında Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan’ın belediyelere su tarifesinde indirim çağrısı üstüne remiks yapılmayıp yüzdelik 14 oranında indirime gidildiği Erzincan’da 2022 Aralık ayında toplanan Erzincan Belediye Başkanlığı Meclisinden suya yüzdelik 50 oranında zam yapılması kararı çıktı.

Erzincan Belediye Meclisi yoluyla neşelilik vb. gelen remiks ve artışlar esbabımucibe gösterilerek su ücretlerine yüzdelik 50 oranında zam yapıldı. Artan maliyetlerden hava zorunlu güncelleme yapıldığı belirtilirken, vatandaşlar yapılan zamma reaksiyon gösterdi.

Uray yoluyla meclise verilen yüzdelik 75 oranındaki zam talebi akseptans edilmeyerek bu mehabet yüzdelik 50 olarak belirlendi. Bu bindirim akarsu ile alay malay eksiksiz uray gelirleri için uygulanan olacak.

Öte yandan geçtiğimiz 2 Boşluk tarihinde yapılan Erzincan Belediye Başkanlığı Fasıla ayı Meclis Gündeminde şu konular görüşülerek karara bağlandı:

1- 2023 mali yılında uygulanacak harçlar ve ücretler tarifesinin Traksiyon ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

2- Erzincan ili model ilçe Yoğurtlu Mahallesi 2501 numaralı parsel amacıyla mücehhez olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin imar encümen raporunun görüşülmesi.

3- Erzincan ili form kaza Beybağı Mahallesi atılmış ambarlama alanının kuzey garp mevkiinde bulunan hayvan barınağı için mücehhez olan ümran traksiyon değişikliğine ilgilendiren ümran alt kurul raporunun görüşülmesi.

4- Erzincan ili suret kaymakamlık Halitpaşa Mahallesi 1170 ada 1 ve 2 parseller amacıyla hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli manzume imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişik mamure encümen raporunun görüşülmesi.

5- Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü 18.10.2022 gün ve 5976286 az yazıları ile Erzincan Orman Dikmelik alanı içerisinde mevcut taşınmazların, mülkiyet sorunlarının çözülebilmesi üzere devletleştirme ve tahsis işlemlerinin yapılması üzere kurumlarına cevaz oluru verilmesi talebine ilişik ümran komite raporunun görüşülmesi.

6- İnşaat ve şantiyelerde hafta içi, hafta sonu ve resmi dinlence günlerinde say saatlerinin belirlenmesine ilişkin imar komite raporunun görüşülmesi.

7- Park Yeri ve Bahçeler Müdürlüğü 09.11.2022 güneş ve E-37364 mahdut yazılarıyla; Refahiye Kaymakamlığı Erzincan bakırını tanıtımını açmak için belediyenin bünyesinde kâin bakır görünümlü objenin bağış talebinin görüşülmesi.

8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 10.11.2022 gündüz ve E-37434 basit yazılarıyla; Ulalar Mahallesi 141 cezire 86 parsel numaralı taşınmaz üzerindeki ekli ifrazen taksim krokisindeki şekilde oluşacak ayrışık parsellerde ifrazen rızai taksim ve rızai taksim yolu ile hisselerin ayrılması hususunun görüşülmesi. – ERZİNCAN

Share: