Kredilerde kanuncu takip sayısı arttı

Familya-Mart döneminde, bireysel itimat kartı borcundan kıran kanuncu takibe tefehhüm etmiş yaşama sayısı 2022 yılı Familya-Mart döneminde 273 bin kişi oldu. Bireysel kredi borcundan muhit yasal takibe irfan etmiş güç sayısı ise aynı dönemde 340 bin gönül oldu.

Türkiye Bankalar Birliği marifetiyle yapılan açıklamaya bakarak, ferdî güven veya bireysel cesaret kartı borcundan yağlık kanuncu takibe fehim etmiş hayat sayısı Ev-Mart 2022 döneminde 513 bin kişi oldu.

Izah şu şekilde;

“bahis konusu artışta kredi kartlarına ilişkin yapılan düzenlemelerin birlikte faal olduğu düşünülmektedir.

Mart 2022 İtibariyle Menfi Kalifiye Bireysel Emniyet Bakiyesi:

Mavera yandan, Riziko Merkezi verilerine bakarak, Mart 2022 kocaoğlan itibarıyla bireysel emniyet kartlarını de içeren ferdî kredilerde tasfiye olunacak alacaklar aynı esbak yıla göre yüzdelik 61 çoğalma ile 30,2 bilyon TL olurken, arıtma olunacak alacakların bireysel kredilere oranı 0,6 nokta çoğalma ile yüzdelik 2,8 oldu. “

Japonya ile Ukrayna ortada itimat anlaşması

 

emlak kredisi ayrıntıları galiba oldu

 

KOSGEB helal denklik desteğini yükseltti

 

İhracat reeskont kredilerinden rezevlere 3 bilyon dolarlık yardım

 

Share: