Aydemir TBMM’de Amerikan Bar Şiiri’nin verdiği mesajı paylaştı

Milletvekili Aydemir, ‘Milli ve manevi değerlerimizi yüreğimizde, başımızın üzerinde taşırız. Değerlerimizle Dünyada, milel camiasında özel tıpkı pozisyona yürüyoruz, inşallah bu yürüyüşümüz ilanihaye bitmeme edecek. ‘ dedi.

Saylav Aydemir, ‘Biricik ulus yani milletimizi temas unsuruyla, temas rengiyle, temas kimliğiyle, seçme ismiyle yüreğimize koymuşuz evet, başımızın konusunda almışız ya, o hâlde bu değerleri dahi yaşatmamız lazım.’ kaydını düştü.

‘Biricik ulus ve kültürel değerlerimiz’

DÜRÜST Parti Saylav İbrahim Aydemir, Dadaşlık duruşu ve Amerikan Bar Motifini, Bir Tane Kavim gerçeği ve vurgusu kaydında gündeme taşıdı, Merhum Sadettin Akatay’ın ‘Amerikan Bar ‘ şiirini seslendirdi. TBMM Genel Kurulu’nda ‘Yegâne Millet ve Kültürel değerlerimiz’ başlığı altında bir sokum eden Saylav Aydemir, ‘Dadaştan Gakkoş’a Zeybek’e, Seymen’den Efe’ye bütünü bizim şerefimiz, onurumuzdur. ‘ dedi.

Aydemir’den Tek Budun İmanı Vurgusu

Mebus Aydemir, ‘Kültürel değerlerin biricik budun gerçeğine katkısı ve Türkiye’dahi yaşanan içtimai gelişmeler… Kültürel değerler o kadar dirimlik önemde ki ve biricik budun gerçeği… Filhakika şayet buradaysak, yüreklerimiz aynı atıyorsa işte bu kıytırık periferi atıyor, kültürel değerlerden dolayı atıyor ve onların yüzyıllara sari, bizi etle kemik haline getirmesinden ortalık atıyor.’ diyerek konuştu.

Aydemir Fedai’nin Tespitini Paylaştı

Türk Milletine ilişkin Kültürel değerlerin kıpırdak ve kıyamda tutulması, dinç nesillere aktarılması gerektiğine bel fail Saylav Aydemir sunumunda, ‘Osman Yüksel Serdengeçti -Allah bereketli ongun yağmur eylesin- aynı firez sohbetinde Mevlana’ya atıfta bulunuyor, Mevlana hazretlerinin aynı benzetmesini kayda geçiyor ve diyor kim: ” acun, mülk, para; bunlar akarsu gibidir, adam ise sefine. Akarsu olmadan o geminin yürümesi türlü değil ancak su gemiye bulaşma ederse sefine batar.” O Hâlde, gemiye bulaşma etmemesi üzere, geminin batmaması üzere, salimen yüzmesi için olması gereken nedir? O kültürel değerlerle tezhip edilmek, donanmaktır.’ ifadesine yer verdi.

Kardeşlik Büyü ve Arzu Birliği

Türk Milletine ilgilendiren bilcümle unsurların. biricik millet kaydında, kardeşlik bağı ve istek birliği içre olduğunu belirten Saylav Aydemir, 30 Ağustos Galebe Bayramında Erzurum Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği etkinliği, biricik ulus gerçeğinin tarifi noktasında kusursuz bir örnek adına gösterdi.

Aydemir Erzurum Büyükşehir Yaklaşımını Eş Gösterdi

Saylav Aydemir, ‘Kültürel değer demişken, bunu çokça çeşitli arkaç getirebiliriz, sayabiliriz ama ego tıpkı şeye hususen öğretmek istiyorum. 30 Ağustos törenlerinde, Erzurum’dahi, törenler esnasında Erzurum Büyükşehir Belediyemizin aynı etkinliği oldu; etkilendim, yüreğim kabardı, haddinden fazla hoşuma gitti. Büyükşehir Belediyemizin mehterhane var, onlar haddinden fazla birinci sınıf tıpkısı biçimde başka illerimize birlikte gidip oralarda üstelik eylem yapıyorlar ama onun dışında Belediyemiz bir apayrı yapı oluşturmuş. Uray Başkanımıza teşekkürname ettim orada. Neydi o? Her bölgeye ilişkin, alelacele bir anda değme İl’e ilişkin ahali oyunlarını ifade eden ayrımsız bina oluşturmuş. Orada izledik, seyrettik, takip ettik. Yürekten söylüyorum kim, vakit kaybetmeden Erzurum’a değil; Ege’den, Gün Doğusu Anadolu’dan, Karadeniz’den, İç Anadolu’dan, Güneydoğu’dan umum oyunlarını strateji ederken baktım kim kelimesi kelimesine dadaş barları üzere benim yüreğimde kıpırtı oluşturuyor. Bingöl oyunları öyle, Bitlis oyunları öyle – aha ” İzmir’in efesi var.” diyoruz ya, Ankara’nın seymeni; kâffesi aynı şekilde bizim kodlarımıza sirayet etmiş, yüreğimize işlemiş. Onun üzerine şunu söylemek istiyorum: Yegâne kavim yani milletimizi değme unsuruyla, gelişigüzel rengiyle, gelişigüzel kimliğiyle, değme ismiyle yüreğimize koymuşuz evet, başımızın konusunda almışız ya, o hâlde bu değerleri de yaşatmamız lazım.’ dedi.

Aydemir Genel Kurul’de Akatay’ın Bar Şiirini Seslendirdi

Umumi Kurulda, Tek Ulus imanı ve Kültürel Değerlerin verdiği mesajı Erzurumlu Şair Rahmetli Sadettin Akatay’ın Amerikan Bar şiirini okuyarak vurgulayan Mebus Aydemir, ‘Bakın, Erzurum barları üstüne Sadettin Akatay isimli tıpkı dadaş -1904’te zade, 1944’te emrihak etmiş, aynı öğretmen- koşuk yazmış, çit tarif fail aynı koşuk yazmış -küşayiş küşayiş düğünlerde terennüm ediliyor, dinlerken izlem ediyoruz- emniyetli olun ki Erzurumlu olması eşya değil, Erzurum’un dışında olanların da “Amerikan Bar” şiirini dinlerken yüreği kopup genişliyor; haddinden fazla devir tanık olduk, gördük. Ego de burada sizinle onu tesahup etmek istiyorum yani bu değerleri yaşatalım diye. Hangi diyor Sadettin Akatay:

“Yüzyılların arkası sıra kopup gelen benzeri ciddiyet/ Alplık, alplık, erlik destanıdır amerikan bar/Bu oyunda gör bizi, mürur zinhar ıraktan/ Gözün varsa seçersin bar birlikte karayı aktan.”

Kebir tıpkı benzetme.

Ayrımsız gayr:

“Aynı çarpışma seyri vardır, dadaşın herhangi bir barında/Görünce kanın göz, o zaman damarlarında/Yetinme olmaz bir görsen görme engelli oğlunun barını,/Güvenirsin gücüne, düşünmezsin yarını/ Dumlu’dan ta Basra’ya çağlayan selimiz var/Bahtımız kara değil bu ahit Glokom kadar/Bingöl yaratmadı mı, nefes edvar Aras’ı/Sulh çalkalanırken kanar Türk’ün yarası/Aman Aras, eğlek Aras, Bingöl’den koruyucu Aras/Şike başımdan sevdamı, hazarda çalkan Aras.”

“Dadaş çelik bire bir yaydır, onu germeye gelmez/ Çağlayan tıpkı hâkim olur, dağlara üstelik saksı eğmez/Yayla bulutu üzere yükselir adım adım,/Sonra şapadanak sel evet, köpürür çoşar dadaş../Doğunun eksen taşı Erzurum’un dadaşı/Efesi var İzmir’in eğilmez Türk’ün başı.”

Bu kadar içimli bir anlatım tür mi? Erzurum barlarını anlatıyor, dadaşları anlatıyor,. ‘ diye niteleyerek konuştu.

‘Değerlerimiz ve kardeşliğimiz şerefimiz, onurumuzdur’

Mebus Aydemir, ‘Bunları yaşatalım istiyoruz. Bunlar bizim değerlerimiz, burada kardeşlerim var, Veca Mebus Abdullah kardeşim burada, beraber özümsemişiz biricik ulus hakikatini. Bunun üzere diyoruz kim: Hepimiz içselleştirelim ve bu millet potası altında dünyada çok özel tıpkısı noktaya gidelim. her etnik kimliği kimsenin inkar ettiği namevcut, bunların hepsi bizim şerefimiz, onurumuz…

Bunları biz başımızın üstünde taşırız hepsini amma “tek budun” kavramı derken Türk Milleti potası altında hepsini meczediyoruz, hepsiyle beraber dünyada, milel camiasında hususi benzeri pozisyona yürüyoruz, inşallah bu yürüyüşümüz ilanihaye devam edecek, hepinizin buna katkısı da olacak.’ dedi. – ERZURUM

Share: