Bankaların net döviz pozisyonu sili kaynaklarının yüzde 5’ini aşamayacak

Bankacılık Aranjman ve Bakı Kurumunca (BDDK) yapılan düzenlemeyle, bankaların açık döviz pozisyonunun münezzeh kaynakları içindeki payına ait dip çizi yüzdelik 20’den yüzde 5’e çekildi.

BDDK eliyle “Ecnebi Mal Kemiksiz Umumi Pozisyon/Özkaynak Standart Oranının Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanması ve Uygulanması Üzerine Talimatname”te yapılan tadilat, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Değişiklikler kapsamında, bankaların ecnebi para açık pozisyonunun halis kaynağa oranı alınarak hesaplanan standart ihtişam kötü yönlü rötuşlu edildi.

Buna göre, mevcut uygulamada yüzde 20 düzeyinde muayyen olan standart büyüklük yüzde 5’e indirildi. bahis konusu değişiklik, 9 Familya 2023’ten itibaren yürürlükte olacak.

Öte yandan, yapılan değişiklikle kurula, ölçün oranları, bu yönde alınacak değişmeyen tarihi bakımından 4 katına kadar artırma veya sunu erken bu yönde alınacak değişmeyen tarihini müteakip 1 ay sonra yürürlüğe girecek şekilde 4’te 1’ine kadar tenzil yetkisi tanındı.

Yönetmelik, bankaların döviz sağlık ve yükümlülükleri arasındaki bent ve dengelerin kurulmasını, ayrıca sili kaynaklarıyla tınlamalı ayrımsız seviyede döviz pozisyonu tutmasını tedarik etmek için uygulayacakları net döviz pozisyonun sili kaynağa oranına ilgilendiren asıllar ve esasları belirliyor.

söz konusu yönetmelik 2006’da yayımlanırken, en üst güncelleme 2014’te yapılmıştı.

Son değişiklikle, güzeşte süre zarfında farklı düzenlemelerle getirilen değişikliklerin yönetmeliğe yansıtılması ve bankaların özlük içsel uygulamaları kapsamında hesapladıkları açık döviz pozisyonun saf kaynağa oranına daha andıran hesaplama yapılması hedefleniyor.

Share: